[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium podstaw elektromagnetyzmu

Scenariusz ćwiczenia 3: ''Badanie zakłóceń przewodzonych''

Pomiary

Uwaga: W trakcie ćwiczeń wykonujemy tylko pomiary potencjału, wszelkie obliczenia wykonane zostaną w czasie przygotowywania sprawozdania, po zakończeniu zajęć.


 1. Nauka podstaw obsługi generatora funkcyjnego
  1. Nastawianie częstotliwości, napięcia, wybór rodzaju sygnału
  2. Podłączenie do oscyloskopu
  3. Zachowanie pod obciążeniem
 2. Nauka podstaw obsługi oscyloskopu
  1. Obserwacja przebiegów – dobór zakresu (czas i napięcie)
  2. Pomiar amplitudy napięcia
 3. Ocena rodzaju sprzężenia na podstawie obserwacji przebiegów na oscyloskopie: porównanie ze wzorami
 4. Separacja sprzężenia indukcyjnego
 5. Wyznaczenie zależności amplitudy zakłócenia pojemnościowego i indukcyjnego w funkcji częstotliwości
 6. Obserwacja wpływu rodzaju przewodów i ich wzajemnego ułożenia na amplitudę zakłócenia
 7. Wyznaczenie zależności amplitudy zakłócenia w funkcji odległości pomiędzy przewodami dla dwóch różnych częstotliwości (500kHz i 2MHz)

Po zakończeniu pracy protokół powinien zostać podpisany przez prowadzącego.

Wykonanie sprawozdania

 1. Wyznaczenie zależności zakłócenia pojemnościowego i indukcyjnego od częstotliwości
 2. Wyznaczenie zależności zakłócenia od odległości między przewodami
 3. Ocena dokładności pomiarów


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44