[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Instrukcja do ćwiczenia z zeszłego roku: ins1.pdf

 1. Konfiguracja interfejsów typu ethernet
  • Skonfigurować drugi interfejs sieciowy ethernet:
  • załadowąc odpowiedni sterowniki (sterowniki e) b. ustawić parametry łącza np. prędkość (man ifconfig)
   • Przełączanie trybu pracy karty sieciowej half-duplex, full-duplex, 10MB/100MB.
   c. skonfigurować adres IP dynamicznie (man dhclient) d. usunąc adres dynamiczny dhcp e. skonfigurować adres IP ręcznie f. sprawdzić działanie i przepustowość łącza (man ping)

2. Konfiguracja interfejsów szeregowego RS-232

3. Połączyć dwa komputery kablem FireWire lub USB (ewentualnie skrzyżowanym kablem ethernet), położyć adresację logiczną IPv4 i wykonać test przy pomocy ping.


2015-09-23 06:44