[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Wlaczenie serwera ftp za posrednictwem inetd Dokumentacja: man inetd inetd.conf ftp ftpd (z url-ami ;)

1. Sprawdzenie ze serwis nie dziala:

   ftp loclahost

2. Aktywacja serwisu w inet (tylko wersj IP4 bez IP6):

   # sed -i-OLD 's/^#ftp/ftp/' /etc/inetd.conf
   diff /etc/inetd.conf-OLD /etc/inetd.conf

3. Uruchomienie inetd

   # /etc/rc.d/inetd onestatus

   # /etc/rc.d/inetd onestart

   # /etc/rc.d/inetd onestatus

   pgrep -lf inetd

 % grep 'inetd_[ef]' /etc/{defaults/,}rc.conf
 inetd_enable="NO"        # Run the network daemon dispatcher
 (YES/NO).
 inetd_flags="-wW -C 60"     # Optional flags to inetd

4. Sprawdzenie ze ftp dziala:

   ftp loclahost

   vol2% ftp localhost

5. Uwagi

via3% # sed -i-OLD 's/^#ftp/ftp/' /etc/inetd.conf
via3% diff /etc/inetd.conf-OLD /etc/inetd.conf
9,10c9,10
< #ftp stream tcp   nowait root  /usr/libexec/ftpd    ftpd -l
< #ftp stream tcp6  nowait root  /usr/libexec/ftpd    ftpd -l
---
> > ftp  stream tcp   nowait root  /usr/libexec/ftpd    ftpd -l
> > ftp  stream tcp6  nowait root  /usr/libexec/ftpd    ftpd -l
via3% # /etc/rc.d/inetd onestatus
inetd is not running.
via3% # /etc/rc.d/inetd onestart 
Starting inetd.
via3% # /etc/rc.d/inetd onestatus
inetd is running as pid 3253.
via3% ftp localhost
Connected to localhost.
220 via3 FTP server (Version 6.00LS) ready.
Name (localhost:ato): ^Z
zsh: suspended ftp localhost
via3% # lsof -c ftpd
lsof: WARNING: access /root/.lsof_via3: No such file or directory
lsof: WARNING: can't open /root/.lsof_via3: Read-only file system
COMMAND PID USER  FD  TYPE    DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
ftpd  3262 root cwd  VDIR 255,33554433   1024    2 /
ftpd  3262 root rtd  VDIR 255,33554433   1024    2 /
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  82808 1951282 /usr/libexec/ftpd
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  170588 2848780 /libexec/ld-elf.so.1
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  44164 1520153 /lib/libutil.so.6
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  28672 1520123 /lib/libcrypt.so.3
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  31948 1951122 /usr/lib/libopie.so.4
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  58376 1520138 /lib/libmd.so.3
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  98108 1520124 /lib/libm.so.4
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  25484 1951244 /usr/lib/libpam.so.3
ftpd  3262 root txt  VREG 255,33554433  969852 1520223 /lib/libc.so.7
ftpd  3262 root  0u IPv4  0xc2f6c000   0t0   TCP localhost:ftp->localhost:61490 (ESTABLISHED)
ftpd  3262 root  1u IPv4  0xc2f6c000   0t0   TCP localhost:ftp->localhost:61490 (ESTABLISHED)
ftpd  3262 root  2w VCHR     0,25   0t0   25 /dev/null
ftpd  3262 root  3u unix  0xc2ce5914   0t0     ->0xc2529914
via3% 

Dla telnet-a trzeba pamietac, ze jest standardowo zablokowany przez tcp-wrapers (man hosts.allow , cat /usr/src/contrib/tcp_wrappers/README) poniewaz haslo przesylane jest w sieci jawnie. Trzeba wiec "ukryc" hosts.allow np.:

  # mv /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow-OLD

2015-09-23 06:44