[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Konfiguracja serwisów po stronie serwera

Uwaga, niektóre zadania należy wykonywac na FreeBSD uruchomionym z dysku lokalnego, a nie tak jak miało to miejsce w przypadku większości dotychczasowych ćwiczeń z sieci. Jednym z zadań tego ćwiczenia jest samodzielne określenie, które zadania muszą być wykonane na systemie wystartowanym lokalnie (z dysku).

1) SSH

Literatura: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/openssh.html

2) NFS

Literatura: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-nfs.html

3) FTP ([:LabSK/Ćwiczenie_4/FTP_Details: szczegółowy opis FTP])

Literatura: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-inetd.html http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-ftp.html

4) DHCP

Literatura: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-dhcp.html

W zależności od prowadzącego:

5) bluetooth:

Literatura: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-bluetooth.html

5) DNS

Literatura: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-dns.html

5) NIS

Literatura: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-nis.html


2015-09-23 06:44