[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Obserwacja działania podstawowych protokołów internetowych:

Celem jest przetestowanie działania podstawowych protokołów internetowych wykorzystując do tego celu program 'telnet'. Za pomocą programu telnet należy połączyć się z odpowiednim portem serwera i 'ręcznie' symulować działanie poszczególnych protokołów internetowych.

 1. HTTP (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2616.html, http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP)

 2. SMTP (http://www.faqs.org/rfcs/rfc821.html, http://pl.wikipedia.org/wiki/SMTP)

 3. POP3 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc1939.html, http://pl.wikipedia.org/wiki/POP3)

 4. NNTP (http://www.faqs.org/rfcs/rfc977.html)

Do zadań należy:

 1. Znaleźć numery portów odpowiednich usług (plik /etc/services)

 2. Pobrać i przeanalizować nagłówek dowolnej strony internetowej (znaleźć w dokumentacji opis komendy HEAD).

 3. Pobrać oraz przeanalizować elementy całej strony internetowej (treść strony, zmienne cookies, zmienne formularza, komenda GET).

 4. Wysłać wiadomość pocztową za pomocą protokołu SMTP (znaleźć w dokumentacji HELO,MAIL FROM:, RCPT TO:,DATA).

 5. Odebrać wysłaną wiadomość za pomocą POP3 (znaleźć w dokumentacji protokołu: user, pass, list, retr).

 6. Pobrać wiadomość z dowolnego serwera grup newsowych (LIST, GROUP, STAT, HEAD, BODY). (news.pw.edu.pl z volta)

 7. Za pomocą komendy tcpdump 'podsłuchać' hasło wprowadzane podczas autoryzacji pop3 (man tcpdump + wyświetlanie treści wysyłanych pakietów). UWAGA! Na komputerach Macintosh w linii komend należy używać komendy sudo a nie #.

Przykład działania programu telnet (komunikacja z serwerem ftp który działa na porcie 21):

szmurlor@nor:~> telnet volt.iem.pw.edu.pl 21
Trying 194.29.146.3...
Connected to volt.iem.pw.edu.pl.
Escape character is '^]'.
220 volt.iem.pw.edu.pl FTP server (Version 6.00LS) ready.

prośba o wyświetlenie pomocy (komenda HELP):

HELP
214- The following commands are recognized (* =>'s unimplemented).
  USER  PORT  TYPE  MLFL*  MRCP*  DELE  SYST  RMD   STOU
  PASS  LPRT  STRU  MAIL*  ALLO  CWD   STAT  XRMD  SIZE
  ACCT*  EPRT  MODE  MSND*  REST  XCWD  HELP  PWD   MDTM
  SMNT*  PASV  RETR  MSOM*  RNFR  LIST  NOOP  XPWD
  REIN*  LPSV  STOR  MSAM*  RNTO  NLST  MKD   CDUP
  QUIT  EPSV  APPE  MRSQ*  ABOR  SITE  XMKD  XCUP
214 Direct comments to ftp-bugs@volt.iem.pw.edu.pl.

autoryzacja:

USER anonymous
331 Guest login ok, send your email address as password.

wprowadzam hasło (takie jak login: anonymous):

PASS anonymous
230- Politechnika Warszawska, IETiME, ZET
230 Guest login ok, access restrictions apply.

połączenie zostało zrealizowane w trybie active, w którym kanał na porcie 21 służy tylko i wyłącznie jako kanał wywoławczy. Rzeczytwisty transfer danych realizowany jest za pomocą innych komend. Probując przerwać sesję wciśniety jest klawisz CTRL+], który pozwala wydać komendę wyjścia dla telneta.

LIST

DIR

LDIR
NDIR
RETR ff
BYE
quit

^]  <<<<<<<------- KLAWISZ CTRL + ]
telnet> quit
Connection closed.
szmurlor@nor:~>

Pełna sesja FTP bez opisów:

szmurlor@nor:~> telnet volt.iem.pw.edu.pl 21
Trying 194.29.146.3...
Connected to volt.iem.pw.edu.pl.
Escape character is '^]'.
220 volt.iem.pw.edu.pl FTP server (Version 6.00LS) ready.
HELP
214- The following commands are recognized (* =>'s unimplemented).
  USER  PORT  TYPE  MLFL*  MRCP*  DELE  SYST  RMD   STOU
  PASS  LPRT  STRU  MAIL*  ALLO  CWD   STAT  XRMD  SIZE
  ACCT*  EPRT  MODE  MSND*  REST  XCWD  HELP  PWD   MDTM
  SMNT*  PASV  RETR  MSOM*  RNFR  LIST  NOOP  XPWD
  REIN*  LPSV  STOR  MSAM*  RNTO  NLST  MKD   CDUP
  QUIT  EPSV  APPE  MRSQ*  ABOR  SITE  XMKD  XCUP
214 Direct comments to ftp-bugs@volt.iem.pw.edu.pl.
USER anonymous
331 Guest login ok, send your email address as password.
PASS anonymous
230- Politechnika Warszawska, IETiME, ZET
230 Guest login ok, access restrictions apply.
LIST

DIR

LDIR
NDIR
RETR ff
BYE
quit

^]
telnet> quit
Connection closed.
szmurlor@nor:~>

2015-09-23 06:44