[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Uruchomić serwer www apache2 na serwerze volt w przestrzei uprawnień użytkownika.

 1. Uruchomić własną stronę domową na maszynie volt. (~\WWW).
 2. Uruchomić własny serwer apache2 na voltie (/usr/local/sbin/httpd) z własnym plikiem konfiguracyjnym httpd.conf, działający z uprawnieniami użytkownika naszego. Należy dostosować konfigurację własnego serwera na podstawie konfiguracji działającego serwera na voltie (/usr/local/etc/apache2/httpd.conf). Należy utworzyć we własnym katalogu domowym na voltie strukturę katalogów naszego serwera. Skopiować do niej wzorcowy plik konfiguracyjny i uruchomić we własnej przetrzeni użytkownika (httpd -f /home/stud/jasio/moje_www/httpd.conf).

  1. Należy zmodyfikować między innymi: DocumentRoot, PidFile, Listen, ErrorLog, CustomLog. Należy również usunąć z KOŃCA pliku konfiguracyjnego wszystkie dyrektywy include, za komentarzem: Virtuale.

 3. Należy utworzyć dowolną stronę html na własnym serwerze.

 4. Należy uruchomić skrypt cgi na własnym serwerze w bashu/zsh lub dowolnej innej powłoce. (nalezy pamiętać o uprawnieniach do uruchamiania, oraz odpowiednim skonfigurowaniu serwera. Katalog w którym znajduje się skrypt CGI musi mieć uprawnienia do ich uruchamiania. Options +ExecCGI)

 5. Nalezy uruchomić skrypt w perlu.
 6. Należy uruchomić skrypt w pythonie.
 7. Należy uruchomić skrypt w php.
 8. Należy włączyć autoryzację do dowlnego katalogu (htpasswd).
 9. Opcjonalnie należy uruchomić bezpieczne połączenie za pomocą SSL.

Skrypt CGI musi pierwsze dwie linijki wypisywać na standardowe wyjście w specjalnym formacie. Pierwsza linia zawiera napis:

Content-type: text/html

druga linia musi być pusta. Pełny przykład tekstu wypisywane przez skrypt CGI przedstawia listing:

Content-type: text/html

<html>
<body>
  Witaj świecie.
</body>
</html>

Skrypt CGI może wyglądać następująco:

echo "Content-type: text/html\n"
echo "<html>\n<body>"
echo "  Witaj świecie."
echo "</body>\n</html>"

2015-09-23 06:44