[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Lista uruchomionych w systemie modułów

 1. Zarządzanie tokami studiów (plany wzorcowe, katalogi przedmiotów, wymagania rejestracji, specjalności, itp.)
 2. Zarządzania danymi osobowymi studentów i pracowników
 3. Zarządzania rejestracjami studentów
 4. Śledzenie historii postępów w nauce studenta
 5. Śledzenie płatności studenta
 6. Wydruki zaświadczeń studenckich
 7. Wprowadzania protokółów ocen
 8. Wprowadzania planu zajęć
 9. Ewidencji zarządzania salami dydaktycznymi (na poziomie semestralnym)
 10. Moduł prac tematów dyplomowych, projektów indywidualnych i zespołowych
 11. Moduł konsultacji i ewidencji informacji o wykładowcach
 12. Moduł Wypełniania protokółów ocen dla wykładowców
 13. Zarządzanie ocenami cząstkowymi studentów zapisanych na konkretne terminy zajęć
 14. Zarządzanie treścią sylabusów
 15. Moduł raportowania sylabusów
 16. Moduł zarządzania kursami (dla kierowników przedmiotów)
 17. Moduł obsługi zleceń dydaktycznych
 18. Moduł indywidualnej opieki / współpracy ze studentami (utworzenie wspólnej przestrzeni roboczej dla studentów i wykładowców)

2015-09-23 06:44