[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Laboratorium Metod Numerycznych II

Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Markiewicz

Terminy zajęć:

Zajęcia 2-5:

Ćwiczenie 1

Rozwiązywanie układów równań liniowych metodami iteracyjnymi

Zajęcia 6:

Ćwiczenie 2

Wyznaczanie pochodnych

Zajęcia 7-10:

Ćwiczenie 3

Różnice skończone 2D

Zajęcia 11-15:

Ćwiczenie 4

Postawy Metody Elementów Skończonych (MES)

Hydepark - tutaj proponujemu państwu miejsce, w którym możecie przekazywać własne doświadczenia i opracowania związane z laboratorium


2015-09-23 06:44