[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Metody numeryczne

Wykład (2 godz. tygodniowo) na 2 semestrze kierunku Elektrotechnika studia dwustopniowe i na 1 semestrze Elektrotechnika studia magisterskie.

Prowadzący wykład:

Terminy zaliczeń/egzaminów

Wpisy - dodatkowy termin 19.09.2011 godz. 10.00, GE229

Terminy poprawkowe IX 2011 DZIENNE

Termin zaliczenia dla Metod numerycznych w technice (MGR) i Metod Numerycznych (INŻ)- 8 września (czwartek), godz. 14.15 GG219.

Wyniki Zaliczeń

30.01.2012 INŻ. 7 sem. Przedmiot Metody numeryczne: Zawistowski 3.0, Brzozowski,Dębowski, Matusik, Wyszogrodzki - ustny 1.02.2012 (środa, godz. 14.30 GE229) Wieczorek, Karczewicz, Bednarz - ustny 1.02.2012 (środa, godz. 14.30 GE229) Wdowiak, Czywil - n.z.

8 IX 2011 Jednolite: T. Warda 4pkt/13pkt nz. Mgr: K. Olba 3pkt/14 pkt -> 13pkt/60pkt.

Dzienne, egzamin z dnia 7 II 2011

Panowie Moczydłowski i Czerniak - jeżeli mieli zaliczone laboratorium, to zdali cały przedmiot.

Kozłowski Patryk - 0.5p, n.z.

Modrzejewski Marcin - ustny

Wojciechowski Paweł - ocena 3.5

Po wpisy i wyjaśnienia proszę się zgłosić we środę 9 II 2011, godz. 8.30, GE229

Wyniki egzaminu ZAOCZNE z 4 II 2011 - wpisane do e-dziekanat, pozostałe osoby z warunkiem:

( l - laboratorium, w -wykład, o - ocena końcowa z przedmiotu)

K. Reda 5pkt, w. 3.0, o. 3.0

Pruszczyk R - w. 3.0, o. 3.0,

Wołoszyn W. - l. 3.0, o. 3.0

Karpiński J. w.3.0, o. 3.0,

Rzepiński K. w.3.0, o. 3.0,

Duchnowski D. w. 3.0, o. 3.0,

Kwaśnik R. w.3.0, o. 3.5,

Szulwic P. l.3.5, o. 4.0,

Nasiadka - l. 3.0,

Oktaba w.3.5, o. 3.5,

Poleciński w. 3.0, o. 3.0,

Krawczyk R. - w.3.0, o. 3.0,

Dreksler w. 3.5, o. 3.5,

Dzienne, INŻ. warunkowicze, dnia 31.01.2011 Wykład zaliczyli: J. Chybowski, A. Novik, Adam B..., R. Kluczek, P. Łuczyński, P. Suchecki, P. Majdak, B. Gołębiowski, R. Remiszewski - 3.0

M. Niewiński, B. Koszewski - 4.0

G. Nowacki, K. Czubaszek - 3.5

Do wyjaśnienia - D. Jasek,

Wpisy: 7 luty GG226 10.30

Zaoczne egzamin z dnia 28.01.2011 MGR,

osoby których nie mam na liście w e-dziekanacie: Szulwic 2.5p, Kwaśnik 2.5p, Pruszczyk 3p, Karpiński 3p, Wołoszyn 2p, Duchnowski 2p, Reda 3p, Biela 2p, Rzepliński 2p,

Wykład zaliczało co najmniej 5 pkt/10pkt

INŻ.: ( w -wykład, o - ocena końcowa z przedmiotu)

Poleciński 4p - LAB 3.0, w -, o -

Świderek 3.5p - Lab 3.0, w. 3.5, o. 3.5,

Lisiecki 3.5p - LAB 3.0, w. -, o. -,

Dreksler 2.5p,

Lewandowski 4.5p - Lab 3.0, w. 3.0, o. 3.0,

Komór 4p - LAB 3.0, w. 3.0, o. 3.0,

Nasiadka 2p,

Krawczyk Paweł 2.5p,

Kaczyński 3.5p - LAB 3.0, w. 3.0, o. 3.0,

Krawczyk Ryszard 1p,

Oktaba 4p - LAB 3.0.

Wykład zaliczało co najmniej 4.5pkt/9pkt, Lab - co najmniej 3p.

Metody numeryczne w technice Dzienne wyniki z 3.09.2010 (dzienne, MGR)

Skala ocen dla MNwT: 50-59.5 - 3.0, 60-69.5 - 3.5, 70-79.5 - 4.0, 80-89-5 - 4.5, 90 - 100 - 5.0.

Metody numeryczne Dzienne wyniki z 3.09.2010 (dzienne, INŻ )

Metody numeryczne Dzienne zaległe wyniki z 3.09.2010 (dzienne, INŻ war., MGR jednolite war.)

WPISY: Piątek 10 września w godz. 10-11 GE229. Dla tych, co nie mogą być w tym terminie zapraszam po wpis 21 września (wtorek) godz. 9.00. Więcej terminów nie przewiduję.

Numerical Methods: Zampalo, Zuzia, Brzozowski, Woźniak - 4.5 Kowalczyk, Kornacki, - 5.0 Other - didn't pass the lecture.

DZIENNE Egz. poprawkowy z dnia 29 I 2010 zaliczyli panowie:. K. Białkowski, M. Jakubowski, J. Sztylko, P. Skorupka, W. Drabik i P. Bardziak. Po wpisy proszę się zgłosić na początku semestru letniego.

Zaliczenie

Metody numeryczne w technice (MGR.):

Aktualnie obowiązujący zakres materiału podawany jest pod koniec wykładu.

Metody numeryczne (INŻ.):

Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie wynik zaliczenia (2 semestr)

Lista metod obowiązująca na zaliczeniu (egzaminie) z Metod Numerycznych:

1. Wyznaczanie błędu algorytmu (wzór i maksymalnej wartości dla danych liczbowych)

a)względnego metodą grafów

b)bezwzględnego macierzowo (propagacji)

2. Interpolacja : Lagrange’a, Newtona, wymierna, trygonometryczna, funkcjami sklejanymi

3. Aproksymacja: średniokwadratowa, średniokwadratowa przypadek ciągły, jednostajna

4. Układy równań liniowych: eliminacja Gaussa, metoda Crouta, metoda Dolittle’a, alg. Gaussa-Jordana. Może być również zadanie z wyborem elementu podstawowego (w wierszu, w kolumnie lub w całej macierzy)

5. Wyznaczanie zer funkcji: metoda Newtona-Raphsona 1-go, 2-go rzędu, metoda reguła falsi, metoda siecznych, ciągi Sturma (dla wielomianu i dla macierzy), metoda Baistowa

6. Całkowanie funkcji: kwadratury Newtona-Cotesa, złożone wzory Newtona-Cotesa, wzór sumacyjny Eulera-Maclaurina, kwadratury Gaussa

7. Równania różniczkowe: metody jednokrokowe (Eulera, Heuna, zmodyfikowana Eulera, Rungego-Kutty), wielokrokowe (Adamsa-Bashfortha, Adamsa-Moultona, punktu środkowego)

Przykładowe zadania

Zadania: zadaniaMN.doc

Do części zadań zamieszczono odpowiedzi. Uwaga: argumenty funkcji trygonometrycznych w radianach. Wartości pośrednie podczas obliczeń były zapamiętywane w reprezentacji 13-cyfrowej. Przy innej reprezentacji mogą wystąpić nieznaczne różnice w wynikach.

Tematy wykładów

  1. Interpolacja

  2. Aproksymacja

  3. Rachunek błędów

  4. Rachunek macierzowy

  5. Układy równań liniowych

  6. Zera funkcji

  7. Całkowanie

  8. Wyznaczanie przebiegu funkcji opisanej równaniem różniczkowym w zagadnieniu początkowy

Materiały do wykładów

Podręczniki:


2015-09-23 06:44