[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Moje Kursy i zajęcia - Wykładowca

Strona ta składa się z dwóch części:

Często zadawane pytania F.A.Q.

Nie mogę wybrać terminu zajęć.
Zazwyczaj oznacza to, że kierownik twojej jednostki nie wprowadził zlecenia dydaktycznego dla danego przedmiotu lub dany typ zajęć nie został zaplanowany. Należy wówczas skontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Planów Zajęć lub kierownikiem kursu i zwrócić się z prośbą o aktualizację planu zajęć.
Jak zaktualizować swoją rozpiskę prowadzonych zajęć w 2010Z?
Aby móc aktualizować swoją 'rozpiskę' muszą w systemie być dla 'Ciebie' zlecone zajęcia dydaktyczne do prowadzenia. Proszę skontaktować się z kierownikiem jednostki, lub inną osobą, która u Państwa odpowiada za zlecenia dydaktyczne. W zakresie jej obowiązków jest zdefiniowanie Panu pańskiego zlecenia. Dopiero posiadając odpowiednie pozycje na zleceniu dydaktycznym będzie miał Pan możliwość wyboru terminu zajęć w zakładce "Moje zajęcia".
Z kim należy wyjaśnić brak zleceń na prowadzone w tym semestrze zajęcia lub przypisanie sobie zajęć od osoby wcześniej prowadzącej przedmiot?
Z kierownikiem jednostki, który powinien uzupełnić te informacje w systemie, lub inną osobą, która zajmuje się zleceniami w pańskiej jednostce.
Jak uzyskać listę studentów grup wykładowych i studenckich, skoro obecnie są puste?
O jakie konkretnie przedmioty chodzi. Przypominamy, że w semestrze 2010Z system nie obsługuje studentów z 7 semestru, którzy nie są objęci nowym systemem. Aby mieć dostęp do listy studentów uczęszczających na kurs to należy być kierownikiem danego kursu. Zapisami na kursy zarządza Dziekanat na podstawie studenckich deklaracji przedmiotów. Natomiast, aby studenci pojawili się na listach zajęciowych - związanych z konkretnym terminem, muszą samodzielnie zapisać się w Wirtualnym Dziekanacie na dany termin. Najlepiej jest ogłosić na zajęciach, że aby uczestniczyć w danych zajęciach studenci muszą zapisać się na dany termin.
Prowadzę przedmiot YYYY. W planie jest 15h, natomiast są 2 grupy. Przez 1/2 semestru pierwszą grupęi, a potem drugą. Czy jest możliwość wpisania tej samej daty i godziny do tego przedmiotu - teraz "krzyczy", że taką datę/termin już ma. W moich zajęciach jest OK, wpisany jest 2x ten przedmiot i zaplanowana liczba godz. jest OK. - tylko ten termin
Należy posiadać dwie osobne pozycje w zleceniu dydaktycznym. Rozumiem, że to wymaganie już jest zrealizowane ponieważ w oknie Moje kursy pojawaiją się dwie pozycje. Po drugie muszą w planie być dwa osobne zajęcia prowadzone w tym samym terminie dla różnych grup Dziekańskich - tu jest moim zdaniem problem. Aktualnie, wspomniany przedmiot posiada w planie tylko jedne zajęcia: L : 15 Pon. 16:15 - 18:00 GG 212 GR8. Aby rozwiązać problem i dodać dodatkowe zajęcia można:
  • skontaktować się z pełnomocnikiem do spraw planów zajęć (Pan Krzysztof Rybiński lub bezpośrednio z nim współpracujący Michał Wojciechowski - mwojciechowski29@gmail.com) i poprosić go o dodanie dodatkowego terminu zajęć dla tego przedmiotu w tych samych godzinach i sali co już jest. (Tylko jaki powinien być prawidłowy numer grupy Dziekańskiej dla dodatkowych zajęć?)

  • lub, co jest szybsze, zwrócić się do kierownika kursu (lub jeżeli samemu jest się kierownikiem to można zrobić zmiany samodzielnie) aby dodać dodatkowe zajęcia prowadzone w tym samym terminie, ale dla innego numeru grupy dziekańskiej. Czynność tą można zrobić w zakładce Moje kursy i zajęcia -> w sekcji dotyczącej Moje kursy -> w tabeli z kursami w kolumnie Terminy zajęć należy kliknąć link Modyfikuj terminy zajęć, a następnie wybrać link (Dodaj termin zajęć). Po tym powinno otworzyć się okno w którym można zdefiniować dodatkowy termin. Bardzo proszę o uważne wprowadzenie tych danych, ponieważ będą one po zapisaniu natychmiast dostępne we wszystkich usługach naszego systemu.

DE1745 Seminarium dyplomowe inżynierskie. Warianty B i D są widoczne w zakładce „Prowadzący terminy zajęć” natomiast nie widać tu wariantów E i F. Z kolei w zakładce „Zlecenia dydaktyczne dla przedmiotów” są widoczne wszystkie wymienione warianty.
W zakładce "Prowadzący terminy zajęć" widoczne są tylko kursy, które posiadają elementy w planie zajęć. Czyli kursy, które mają zaplanowane zajęcia. Problem leży najprawdopodobniej w tym, że osoba wprowadzająca plany do systemu (Michał Wojciechowski lub Pan Krzysztof Rybiński) błędnie wprowadzili zajęcia (dla złych wersji przedmiotów). Proponuję sprawdzić w planie zajęć, które zajęcia należą do Pańskiego instytutu i zwrócić się z prośbą o korektę planu zajęć do ww. panów. Proszę przekazać im listę terminów w planie zajęć, które powinny mieć zmieniony numer katalogowy i wersję kursu (A,B,C,D, E lub F).

2015-09-23 06:44