[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Moje Zajęcia - Student

Na stronie Moje zajęcia możesz wybrać zajęcia w których uczestniczysz w aktualnym semestrze. Na wcześniejszych semestrach studiów (1 i 2) system może automatycznie przypisać cię do odpowiednich terminów zajęć na podstawie grupy dziekańskiej. Na wyższych, powinieneś zazwyczaj zrobić to samodzielnie lub może zrobić to wykładowca prowadzący dany termin zajęć.

Uwaga! Wybór terminu zajęć, o ile prowadzący na zajęciach nie ogłosi inaczej jest NIEOBOWIĄZKOWY z punktu widzenia dziekanatu. Dzięki wyborowi terminu zajęć uzyskasz jednak dostęp do osobistego planu zajęć i ewentualnych uzyskanych ocen cząstkowych.

Jeżeli system zapisał cię automatycznie, to natychmiast uzyskujesz status: Zapisany. Tak samo dzieje się gdy zapisuje cię prowadzący zajęcia lub zapisujesz się na termin wykładu. Jeżeli samodzielnie wybierasz termin zajęć laboratoriów, ćwiczeń lub projektów, to twój wniosek o dopisanie do zajęć musi zostać rozpatrzony przez prowadzącego. Dopóki nie zaakceptuje, lub odrzuci twojego wniosku to status pozostaje: zgłaszający się.

Gdy masz już wybrany termin zajęć, to możesz kliknąć na link danego terminu i automatycznie uzyskasz dostęp do indywidualnych ocen, które wprowadził do systemu wykładowca. Uwaga! W semestrze 2010 Z, bardzo niewielu wykładowców korzysta z możliwości publikowania ocen cząstkowych w systemie. Dużo zależy od Państwa, czyli studentów abyście zachęcali ich do korzystania z Internetowej formy publikowania wyników zaliczeń, sprawdzianów, projektów czy ćwiczeń.

moje_zajecia_student.png

Często zadawane pytania (FAQ)

W wirtualnym dziekanacie po wyborze zajęć mojej grupy, teraz mam status "zgłaszający się". Moje pytanie brzmi, kto musi zaakceptować tą zmianę,abym zmienił status na "zapisany"? Czy prowadzący ćwiczenia w swoim wirtualnym dziekanacie, czy może ktoś inny?
Z punktu widzenia Dziekanatu obowiązkowe jest pojawienie się realizowanego przedmiotu na karcie ocen. Jeżeli przedmiot, którym Pan pisze znajduje się na Pańskiej karcie ocen to wszystko jest w porządku. Zakładka "Moje zajęcia", o której Pan pisze jest nieobowiązkowa z punktu widzenia Dziekanatu i jest wykorzystywana tylko przez tych wykładowców, którzy pragną wykorzystywać Wirtualny Dziekanat do publikowania wyników kolokwiów, sprawdzianów, ćwiczeń, ocen za projekty itp. Dziekanat nie ma dostępu do informacji z tej zakładki. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie wykładowcy oraz sami studenci. Aktualnie tyko niewielka część wykładowców wykorzystuje tą funkcjonalność Wirtualnego Dziekanatu, pomimo tego, że wydaje się być ona bardzo wygodna. Może zmieni się to w najbliższym czasie. Zachęcam Państwa do nakłonienia wykładowców do korzystania z tych funkcji. Odpowiadając na Pańskie pytanie "kto musi zaakceptować tą zmianę,abym zmienił status na "zapisany"?": Aby Pański status zmienił się na zapisany, czynność tę musi wykonać prowadzący ćwiczenia w swoim wirtualnym dziekanacie. Podkreślam jednak, że aby to się stało prowadzący ćwiczenia musi korzystać z tej części wirtualnego dziekanatu, która nie jest obowiązkowa.
W Wirtualnym Dziekanacie brak zapisanych zajęć z fizyki (wykłady) oraz matematyki (połowa wykładów i połowa ćwiczeń), wiele osób wcisnęło w zakładce 'moje zajęcia' przycisk 'zapisz' i teraz mamy tam status 'zgłaszający się'.
Z punktu widzenia formalnego wyświetlający się w tym widoku status nie ma żadnego znaczenia, dopóki wykładowca nie ogłosi specjalnego komunikatu na swoich zajęciach. Ta część funkcjonalności jest NIEOBOWIĄZKOWA. Wykładowca ma możliwość akceptacji Pańskiego wniosku o dopisanie do terminu zajęć lub odrzucenie. W aktualnym semestrze są niewielkie szanse, że wielu wykładowców (fizyka i matematyka) będzie 'chciało' w ogóle korzystać z systemu. Dużo zależy od Państwa abyście wywarli na nich wpływ i skłonili do publikowania ocen cząstkowych w systemie.

2015-09-23 06:44