[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Naliczanie płatności

1. Funkcja naliczania płatności dostępna jest w Menadżerze wydziału:

menadzer_wydzialu.png

2. Aby wejść do naliczania płatności kliknij:

nalicz_platnosci.png

3. W ekranie Nalicz płatności wprowadź wymagane parametry filtra, tj. Semestr akademicki aktualnej rejestracji studentów, na który ma zostać naliczona płatność oraz Etap studiów. W celu zawężenia listy studentów możesz wprowadzić semestr studiów rejestracji, kierunek lub specjalność lub konkretny numer albumu studenta. W przypadku Opłaty za studia, jeżeli pozostawisz pole Kwota opłaty za studia puste to system jako kwotę do naliczenia pobierze wartość określoną w parametrach wybranego etapu w Modelu studiów.

filtr_nalicz_platnosci.png

4. Po wprowadzeniu parametrów filtra ORAZ kwoty opłaty za studia wciśnij przycisk 'Szukaj opłaty za studia':

wypelniony_filtr_oplat_za_studia.png

5. System wyszuka studentów i przeanalizuje ich status wyświetlając prognozę naliczenia opłat. UWAGA! Uważnie przejrzyj prognozę, ponieważ raz naliczone opłaty uniemożliwią ich automatyczną zmianę. Zmiany opłat możliwe będą wyłącznie w indywidualnej obsłudze studenta dla pojedynczych osób!.

Uwaga! System naliczy opłaty wyłącznie studentom którzy mają znacznik Studia płatne w wybranym semestrze akademickim! Informację tą wprowadza się w Indywidualnej obsłudze studenta w zakładce Rejestracje, w kolumnie informacje dodatkowe. Patrz rysunek poniżej.

studia_platne_obsluga.png

Przed wygenerowaniem opłat wprowadź termin płatności oraz opis Płatność tytułem (warto wpisać tutaj studentom numer konta, na który powinni wnosić opłaty.) Zdecyduj również, czy życzysz sobie aby system automatycznie wysłał do studentów e-mail z powiadomieniem, że na ich koncie w ISODzie została naliczona płatność. Po uzupełnieniu wszystkich danych wciśnij przycisk 'Generuj płatności'.

generacja_oplat.png


2015-09-23 06:44