[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Numery katalogowe

Przedmiot nie jest jedynie nazwą. Przedmiot jest jednoznacznie określony jedynie jako połączenie nazwy z konkretnymi treściami merytorycznymi, wymiarami godzin, punktami ECTS. Przedmiot taki jest formalnie nazywany wydaniem. Każde wydanie posiada unikalny numer katalogowy. Aby ułatwić posługiwanie się przedmiotami numery katalogowe nadawane są zgodnie z określonym schematem.

Na Wydziale Elektrycznym, pierwszą literą numeru katalogowego jest litera Z lub D, które oznaczają odpowiednio Z - studia niestacjonarne (zaoczne), D - studia stacjonarne (dzienne). Druga litera pozwala zidentyfikować kierunek dla którego przedmiot został wprowadzony. Posiadamy następujące oznaczenia literowe kierunków studiów, ustalone przez Dziekanów:

Poniższy rysunek ilustruje znaczenie poszczególnych znaków w numerach katalogowych:

numery_katalogowe.png

Do czego mogą przydać się numery katalogowe?

Numery katalogowe przydatne są głównie w celach informacyjnych oraz przy wyszukiwaniu:

Przykłady wykorzystania numerów katalogowych do filtrowania wyników:


2015-09-23 06:44