[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium ochrony danych w systemach informatycznych

Laboratorium składa się z 15 dwugodzinnych spotkań, których celem jest praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Zajęcia można podzielić na dwa etapy: w pierwszym (zajęcia 1-5) studenci zapoznają się z zagadnieniami kryptografii, a w drugim zagadnieniami konfiguracji bezpieczeństwa w sieciowych systemach informatycznych (zajęcia 6-15). Studenci będą oceniami punktami na każdych zajęciach z realizacji powierzonych im zadań. W czasie zajęć nie jest dozwolona współpraca, można natomiast korzystać ze wszelkiego rodzaju materiałów pomocniczych.

Zajęcia_1

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie.

instrukcja

Zajęcia_2

Algorytmy kryptografii historycznej (Python).

instrukcja

Zajęcia_3

Algorytmy jednokierunkowych funkcji mieszających (Python).

instrukcja

Zajęcia_4

Algorytmy szyfrowania asymetrycznego (Python)

instrukcja

Zajęcia_5

Algorytmy szyfrowania strumieniowego (Python)

instrukcja

Zajęcia_6

Algorytmy szyfrowania blokowego (Python)

instrukcja

Zajęcia_7

Instalacja systemu FreeBSD

instrukcja

Zajęcia_8

Bezpieczeństwo oprogramowania (język C)

instrukcja

Zajęcia_9

Konfiguracja bezpiecznych serwisów sieciowych (Apache).

instrukcja

Zajęcia_10

Konfiguracja bezpiecznych serwisów sieciowych (Apache+SSL).

instrukcja

Zajęcia_11

Bezpieczeństwo oprogramowania internetowego 1 (Python)

instrukcja

Zajęcia_12

Bezpieczeństwo oprogramowania internetowego 2 (Python)

instrukcja

Zajęcia_13

Uszczelnianie systemu. Kopie zapasowe.

instrukcja

Zajęcia_14

Audyt bezpieczeństwa systemu.

instrukcja

Zajęcia_15

Zakończenie zajęć. Wpisy.

instrukcja

Zajęcia_16

Termin zapasowy, wykorzystany w semestrze.

Ćwiczenia dodatkowe:

Zajęcia

Zastosowanie wybranych programów służących do ochrony danych (GPG, SSH).

instrukcja

Zajęcia

Analiza ruchu i zagrożeń sieciowych.

instrukcja

Zajęcia

Serwery sieciowe, usługi katalogowe, udostępnianie zasobów dyskowych.

instrukcja


2015-09-23 06:44