[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Cel zajęć

Celem pierwszych zajęć jest organizacja laboratorium, przygotowanie środowiska umożliwiającego studentom pracę w ciągu całego semestru oraz przypomnienie podstawowych poleceń pracy w środowisku UNIX. Praca i programowanie w językach Shell i Python.

Przebieg zajęć

Przybliżony przebieg zajęć:

 1. Zapisy studentów na zajęcia.
 2. Przedstawienie regulaminu laboratorium.
 3. Przedstawienie przebiegu dalszego przebiegu zajęć, wymagań i warunków zaliczenia.
 4. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości formalnych.
 5. Przygotowanie środowiska informatycznego do prowadzenia zajęć.
 6. Wprowadzenie do pracy z sytemem UNIX w trybie linii poleceń.
 7. Wprowadzenie do programowania w Shellu.
 8. Wprowadzenie do programowania w Pythonie.

Ćwiczenia

Trywialny przykład skryptu w shellu:

if [ "$LANG" = "pl_PL" ] 
 then
  echo Czesc
 else
  echo Hello
fi

Zapiszmy systemową bazę użytkowników do pliku:

$ getent passwd > passwd

Przykład 1

import posix
import string
uid = posix.getuid()
login = ''
passwd = open('passwd')
for line in passwd.readlines():
    rec = string.split(line, ':')
    if int(rec[2]) == uid:
        login = rec[0]
        break
if login:
    print "Witaj, %s" % login
else:
    print "Nie ma Cie w passwd"

Przykład 2

import sys
import string
login = sys.argv[1]
username = {}
passwd = open('passwd')
for line in passwd.readlines():
    rec = string.split(line, ':')
    username[rec[0]] = rec[4]
print "%s to %s" % (login, username[login])

Przykład 3

import sys
import string
text = sys.argv[1]
counter = 0
for line in sys.stdin.readlines():
    if string.count(line, text):
        print line
        counter += 1  
print "Znaleziono %d linii zawierajacych %s" % (counter, text)

Ocenianie

Na tych zajęciach (wyjątkowo) nie jest przewidywane wystawianie ocen.

Materiały dodatkowe

W celu poćwiczenia pracy z systemem UNIX polecamy zainstalowanie komputerze jakiejkolwiek dystrybucji Linuksa, albo FreeBSD. Można też zdalnie pracować na jednym z serwerów uczelnianych.

Programowanie w shellu jest bardzo dobrze udokumentowane w samym systemie, wystarczy napisać man bash.

Podręcznik do perla otrzymamy za pomocą polecenia man python

Hasła dla Google: shell programming, introduction to python, wprowadzenie do pythona


2015-09-23 06:44