[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Cel zajęć

Celem zajeć jest zapoznanie się z kilkoma powszechnie używanymi usługami w systemach UNIX i MS Windows.

Wprowadzenie

Ćwiczenia obejmują instalację, konfigurację, przetestowanie oraz zarządzanie kilku typów usług sieciowych, takich jak: INETD, NIS, NFS, SMB, DNS.

W trakcie ćwiczenia powinny być nabyte następujące umiejętności:

Potrzebna wiedza

Dodatkowe informacje

Ćwiczenie oparte jest na Handbooku, Rozdział 25. http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-servers.html

Hasła dla Google: DNS, NIS, Samba, inetd, nfs, smb

Organizacja zajęć

Przykładowe zadania

 1. Uruchomienie dowolnego serwera pop3 przy wykorzystaniu serwisu inetd.
 2. Ograniczenie oraz przetestowanie dostępu do serwisu inetd przy pomocy /etc/hosts.allow.

 3. Uruchomienie oraz konfiguracja serwera NFS.
  • Udostępnienie do wybranego 1 hosta katalogu /home w trybie zapisu odczytu.
  • Udostępnienie w trybie tylko do odczytu katalogu /usr
 4. Konfiguracja automatycznego montowania systemów plików udostępnionych w punkcie 3.
 5. Uruchomienie oraz konfiguracja serwera DNS (bind) dla co najmniej czterech komputerów z sieci 192.168.0.

 6. Uruchomienie oraz konfiguracja serwera NIS. Udostępnienie kont użytkowników do drugiej stacji. Odpowiednia konfiguracja drugiej stacji, tak aby korzystała z serwera głównego. (To zadanie musi być wykonane dwa razy. Dwa komputery z każdej czteroosobowej grupy muszą za każdym razem pełnić inna rolę: raz serwera, raz klienta.)
 7. Instalacja oraz konfiguracja serwera Samba do pracy w grupie roboczej (WORKGROUP) na obydwu komputerach. Udostępnienie katalogów domowych użytkowników, oraz katalogu /opt. (Uwaga katalog /opt może nie istnieć. W takim przypadku należy go utworzyć.)


2015-09-23 06:44