[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Cel zajęć

Zajęcia kończące przedmiot. Nadrabianie zaległości. Końcowa ocena pracy semestralnej.

Przebieg zajęć

W czasie zajęć będziemy wpisywać oceny do indeksów, a dla osób chętnych będzie także częściowa możliwość nadrobienia zaległości.

Kilka obowiązujących podczas zaliczania zasad:


2015-09-23 06:44