[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Cel zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie się z technologia systemów typu UNIX działających na serwerach wirtualnych, która będzie stanowiła podstawę do następnych zajęć.

Wprowadzenie

Technologia maszyn wirtualnych daje studentom unikalną możliwość samodzielnego tworzenia serwera, począwszy od jego wirtualnej konfiguracji jego parametrów sprzętowych, aż po instalacje systemu operacyjnego i konfiguracje dowolnego oprogramowania.

Zajęcia opierają się o serwer BEL.iem.pw.edu.pl, na którym działa darmowe oprogramowanie wirtualizujace VMware Server.

Więcej szczegółów dotyczące zajęć znajdują się w pliku instrukcja2.pdf.

Potrzebna wiedza

Dodatkowe informacje

Przykładowe zadania

  1. Proszę utworzyć maszynę wirtualną o określonych przez prowadzącego zajęcia parametrach sprzętowych.
  2. Na stworzonej maszynie wirtualnej uruchom system Live-CD (np. Knoppix, FreeSBIE).
  3. Uruchom tryb graficzny oraz tekstowy pracy, zmień rodzielczość wirtualnego ekranu.
  4. Proszę uruchomić wybrany serwis (np. ssh, www, ftp) na zainstalowanym systemie i przetestować jego działanie.
  5. Utwórz tunel z maszyny edi, przez bela do uruchomionej maszyny wirtualnej na dowolnie wybraną usługę sieciową. (Udostępnij możliwość połączenia z zewnątrz.)
  6. Skonfiguruj interfejs sieciowy maszyny uruchomionej z obrazu Freesbie statycznie, na numer IP podany przez prowadzącego zajęcia. (pamiętaj o DNS i tablicy routingu).
  7. Wykaż różnice między dwoma typami wirtualnych kart sieciowych udostępnianych przez VMware Server: NAT i (localhost only).
  8. Proszę utworzyć (ewentualnie wykorzystać już wcześniej utworzony) dysk twardy o pojemności 512 MB. Następnie proszę utworzyć na nim jedną partycję całkowicie go wypełniającą, sformatować ją i podmontować w katalogu: /mnt/nowy_dysk. (na obrazie Freesbie)
  9. W grupach dwu,trzy osobowych wybierz prywatną klasę sieci i stwórz własną sieć. Wykaż poprawność działania za pomocą standardowych narzędzi diagnostycznych (np. ping, tcpdump, arp).

2015-09-23 06:44