[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Cel zajęć

Celem zajęć jest poznanie procedury instalacyjnej systemu operacyjnego. W końcowej części zajęć zostanie zainstalowany system FreeBSD będący podstawą do następnych zajęć.

Wprowadzenie

Instalacja systemu operacyjnego FreeBSD odbywa się za pomocą programy sysinstall.

Wynikowy system operacyjny jest punktem wyjściowym do wszystkich pozostałych ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady porządkowe

Uwaga ograniczenia ! Z powodu ograniczonych zasobów sprzętowych obowiązują następujące ograniczenia na każdy serwer wirtualny tworzony w ramach laboratorium:

 1. Maszyna wirtualna musi nazywać się tak samo jak brzmi login jej właściciela.
 2. Maksymalny rozmiar pamięci operacyjnej maszyny wirtualnej: 512 MB.
 3. Maksymalny rozmiar dysku twardego: 2.5 GB.
 4. Nie wolno używać trybu pracy kart sieciowych mostkującego rzeczywistą kartę sieciową (Bridged Network Card). Dozwolone tryby pracy karty sieciowej to NAT i localhost.
 5. Wirtualne komputery moga być włączone, tylko w czasie kiedy ktoś na nich pracuje.

Potrzebna wiedza

Dodatkowe informacje

Hasło dla Google: instalacja freebsd, partycjonowanie dysku, bootloader

Ćwiczenia

 1. Utworzenie partycji podstawowej oraz określone przez prowadzącego partycjonowanie logiczne dysku twardego.
 2. Instalacja podstawowego systemu poprzez kopiowanie oraz rozpakowanie archiwum z bazowym systemem plików. (ftp://volt.iem.pw.edu.pl/pub/FreeBSD/releases/i386/(...)/base)

 3. Instalacja jądra systemu operacyjnego poprzez pobranie oraz rozpakowanie archiwum. (ftp://volt.iem.pw.edu.pl/pub/FreeBSD/releases/i386/(...)/kernels)

 4. Instalacja oraz przetestowanie domyślnego jądra (default). (Należy odnaleźć odpowiednie folder w /boot i spowodować aby wybrane jądro było uruchamiane automatycznie.)

 5. Konfiguracja statyczna sieci na podstawie danych podanych przez prowadzącego.
 6. Utworzenie dodatkowego wirtualnego dysku twardego o rozmiarze 128MB, sformatowanie go oraz podmontowanie w katalogu  /home .

 7. Uruchomienie systemu w trybie jednego użytkownika: single user, zmiana w tym trybie hasła roota oraz wykonanie kontroli spójności systemu plików (fsck).

 8. Utworzenie konta zwykłego użytkownika oraz dodanie go do grupy wheel.

 9. Uruchomienie oraz przetestowanie demona sshd.
 10. Utworzenie drugiej wirtualnej karty sieciowej oraz jej konfiguracja statyczna w sieci 10.0.1.0

 11. Utworzenie drugiego dysku o takim samym rozmiarze jak dysk główny (512 MB), skopiowanie na niego wcześniej zainstalowany system plików, konfiguracja bootloadera (w sektorze rozruchowym dysku) oraz nowo utworzonego systemu tak aby był możliwy start jednego wybranego z dwóch systemów operacyjnych. (Należy pamiętać, że mamy dwa dyski z różnymi root filestystems, czyli należy co najmniej skonfigurować nowy  /etc/fstab  .


2015-09-23 06:44