[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Cel zajęć

Celem zajęć jest prezentacja metodyki zarządzania oprogramowaniem serwera na przykładzie systemu FreeBSD.

Wprowadzenie

Oprócz systemu operacyjnego na serwerze zawsze instalowane jest inne specjalizowane oprogramowanie dopasowane do przeznaczonej dla niego roli. Jeden serwer może obsługiwać wiele różnych usług, a więc istnieje potrzeba współistnienia w jednym systemie plików wielu programów pełniących swoje funcje. Systemy typu UNIX wypracowały standard POSIX pomagający zarówno programistom, użytkownikom i administratorom w poruszaniu się na różnych wersjach UNIXa. FreeBSD jest klasycznym przykładem takiego systemu.

Oprogramowanie w systemie FreeBSD może być zainstalowane na kilka różnych sposobów:

Pierwsze dwa sposoby są wystarczające w przypadku pojedyńczej albo szczególnie unikalnej instalacji, natomiast na dłuższą metę są one uciążliwe przy administracji i aktualizacji rozbudowanego systemu. Dlatego w dalszej części skupimy się na dwóch ostatnich sposobach, czyli instalacji pakietów binarnych i źródłowych.

Instalacja oprogramowania za pomocą w FreeBSD została opisana: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports.html

Potrzebna wiedza

Dodatkowe informacje

Przykładowe ćwiczenia

 1. Instalacja programów wget,lynx,sl z plików binarnych ściągnietych za pomocą ftp (źródło np.: ftp://ftp.pl.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/(...)/packages/).

 2. Instalacja programu mutt wykorzystując funkcjonalność zdalnego pobierania pakietów (-r), z określonego serwera podanego w punkcie poprzednim (zmienna środowiskowa PACKAGESITE).

 3. Inspekcja stanu, zawartości zainstalowanych pakietów: wyświetlenie streszczenia opisującego do czego dany pakiet służy, wyświetlenie zawartości plików z jakich składa się pakiet itp. (np. komenda pkg_info)
 4. Instalacja dystrybucji ports. (analogicznie jak base i kernels trzeba skorzystać z skryptu install.sh: ftp://volt.iem.pw.edu.pl/pub/FreeBSD/releases/i386/(...)/ports)

 5. Instalacja programu tree z portów (czyli ze źródeł). Należy odnaleźć pakiet tree w strukturze portów i odpowiednio zainstalować pakiet za pomocą make'a.
 6. Instalacja dowolnie wybranego serwera pop3 z portów.
 7. Instalacja oraz konfiguracja pakietu sudo z portów.
 8. Instalacja wybranego edytora: vim lub pico.
 9. Instalacja pakietów do monitorowania sieci: tcpdump oraz nmap.
 10. Uaktualnienie struktury portów za pomocą narzędzia portugrade.
 11. Wyszukanie w strukturze portów pakietów związanych z monitorowaniem sieci. (Co najmniej 8 pakietów.)

2015-09-23 06:44