[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Poniżej znajduje się kilka ciekawych Pajacyków. Czasami są to bardziej smutne pajacyki niż śmieszne, ale pokazujące co prowadzący musi czytać.

Termin Zerowy 4.06.2009:

Pajacyki:

1. Openssh przykład dla relacji bank-klient:
  (...)
 c) Klient szyfruje wartość swoim kluczem prywatnym i odsyła do banku.
 d) Bank odszyfrowuje kluczem publicznym klienta i sprawdza czy się zgadza.

2. Pytanie: Co to znaczy: x = y^(-1) mod n?
  Odpowiedź: Wyznacza my x na podstawie y według ustalonych reguł. Modulo n
  przesuwa nam o n miejsc w alfabecie naszą zmienną (na przykład literę a przesuwamy
  o 4 pozycje, co daje nam e). Dla y wyznaczamy odpowiednią wartość odwrotną, 
  na przykład dla wielkich liter otrzymujemy małe i odwrotnie.

3. Pytanie: opisz znane ci ataki na hasła zabezpieczone funkcją jednikierunkową.
  Odpowiedź: (...) metoda tęczowa - liczona jest funkcja hashująca, 
  po czym następuje zamiana. Jest to powtarzane dopóki wynik nie powtórzy się.
  Wtedy należy wrócić do poprzedniego tego wyniku.

4. Pytanie: Opisz zasadę ataków typu XSS.
  Odpowiedź (pełna): Podanie nieprawidłowego ciągu do bazy danych psuje ją...

5. Wyjasnij co to jest PKI? Jakie są konkurencyjne rozwiązania?
  Odpowiedź: System zarządzania publicznymi kluczami, określa pewne reguły i metody.

6. Pytanie: Omów wybrany protokół uzgadniania kluczy sesyjnych wykrzystujący 
  kryptografię asymetryczną.
  Odpowiedź: - Serwer losuje k i wysyła do klienta.
       - Klient szyfruje k swoim kluczem prywatnym.
       - Wysyła do serwera.
       - Serwer rozszyfrowywuje kluczem publicznym, jeśli jest k to wszystko OK.

7. Pytanie: Opisz zadadę ataków XSS.
  Odpowiedź: W tych atakach napastnik wprowadza w pole tekstowe zły tekst kod
       który zostanie wykonany przez dziurawą stronę.

8. Pytanie: Oblicz x=23^(-1) mod 71.
  Odpowiedź: wynik: 1/23

9. Pytanie: Wyjaśnij i omów CFB.
  Odpowiedź: CFB jest blokową metodą szyfrowania, ale w przeciwieństwie do innych
  metod szyfrogram nie jest taki sam dla każdego bloku. Zaszyfrowany blok staje się
  szyfrogramem dla kolejnego bloku.

10. Pytanie: Na czym polega błąd przepełnienia bufora i jak go unikać?
  Odpowiedź: Błąd przepełnienia bufora wiąże się z tym, że program otrzymuje więcej 
  danych niż ma zarezerwowane i jest zajmowana niezarezerwowana pamięć. Jest to
  wykorzystywane przez hakerów.

11. Pytanie: Wyjaśnij i omów CFB.
  Odpowiedź: CFB jest bezpiecznym trybem szyfrowania długich tekstów. Szyfruje się
  w nim, nie całe bloki, lecz jedynie fragmenty. (...)

12. Pytanie: Na czym polega błąd przepełnienia bufora i jak go unikać?
  Odpowiedź: Przepełnienie bufora to częsty błąd programistyczny polegający na 
  zapisywaniu danych na ->nie zaalokowanym pamięciowo obszarze<-, ...

13. Pytanie: W jaki sposób zapobiegać atakom SQL-Injection?
  Odpowiedź: Poprzez dodanie do tablicy arp stałych wpisów. Zmiana na statyczne.
  SQL-Injection zatruwa tablice arp uniemożliwiając maszynie np. dostęp do internetu.

14. Pytanie: Na czym polega błąd przepełnienia bufora i jak go unikać?
  Odpowiedź: (...) Aby tego uniknąć należy w odpowiedni sposób projektować oraz
  pisać programy. (...)

15. Pytanie: Omów wybrany protokół uzgadniania kluczy sesyjnych wykrzystujący 
  kryptografię asymetryczną.
  Odpowiedź: Jednym z takich sposóbów jest typowy sposób weryfikacji
  podpisów, za pomocą klucza prywatnego i publicznego. Jest to aktualnie
  najczęściej stosowany protokół wykorzystujący kryptografię asymetryczną.
  Stał on się tak popularny, gdyż zapewnia stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa
  oraz jest dosyć prosty w użyciu. 
  (komentarz prowadzącego: Autor odpowiedzi powinien
  kandydować na premiera, ponieważ jest urodzonym politykiem. Potrafi mówić dużo,
  nic nie mówiąc. Postawiłem odpowiednią ocenę w tak typowej sytuacji, która
  zapewnia jej sprawiedliwy charakter jednocześnie nie krzywdząc studenta oraz
  pozostając zgodną z moim sumieniem i pozostałymi ocenami. Zero.)

16. Pytanie: Opisz zasady Kerckhoffa.
  Odpowiedź: (...)
        - Klucz powinien być jawny

2015-09-23 06:44