[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Poniżej znajduje się kilka Pajacyków. Pierwsze Pajacyki spowodowały, że jest coraz mnie Pajacyków śmiesznych :-( .

Termin I 18.06.2009:

Pajacyki:

1. Zachwycają mnie słowotwórcze zdolności niektórych osób.
  Oto pod jaką nazwą ukrywana była steganografia (zwłaszcza, że
  była poprawnie napisana w pytaniu :-) ):
  - steneografia

2. Pytanie: Na czym polega steganografia? Podaj przykłady.
  Odpowiedź: dziedzina nauki zajmująca się łamaniem szyfrów.

3. Pytanie: "Co oznacza hasło "security by obscurity"?
  Odpowiedź: Hasło to mówi o sposobie pisania programów
  w której części składowe programu wiedzą jak najmniej
  o tym jak zbudowane są pozostałe części.

4. Pytanie: "Jaka jest rola wektora inicjującego "IV"?
  Odpowiedź: Rolą wektora inicjującego jest zXORowanie 
  pierwszego bloku tekstu.

5. Pytanie: Wyjasnij i omów ECB?
  Odpowiedź: "(...) do rozszyfrowania tekstu nie są potrzebne
  wszystkie elementy (przypis redakcji: bloki)"

6. Pytanie: "Co oznacza hasło "security by obscurity" i jak 
  ma się ono do zasad Kerkhoffa?
  Odpowiedź: "(...). Do zasad kerkhoffa ma się to nijak ponieważ
  zasady mówią jasno:"

7. Pytanie: "Wyjaśnij dlaczego błąd przepełnienia bufora nie 
  występuje w językach skryptowych."
  Odpowiedź: Błąd przepełnienia bufora nie występuje w językach
  skryptowych gdyż przydzielanie pamięci do zmiennych obsługiwane
  jest przez system operacyjny, a ten z zasady używa bezpiecznych
  funkcji przydzielania pamięci, posiada systemy zarządzania pamięcią.

8. Pytanie: "Co oznacza hasło "security by obscurity" i jak 
  ma się ono do zasad Kerkhoffa?
  Odpowiedź: (pisownia oryginalna!, również brak znaków interpunkcyjnych!)
  "Security by obscurity" oznacza zbiór technik programowania
  służących zapewnieniu bezpieczeństwa w systemie informatycznym
  poprzez celowe pisanie kodu aby jego czytanie było skrajnie
  utrudnione przez potencjalnego napastnika
  SBO nie spełnia zasad Kerkhoffa takich jak:
  - budowa maszyny jest znana (poto ją gmatwamy aby nikt nie poznał 
   jej działania)
  - maszyna jest prosta w obsłudze (ew. zmiany/obsługa może być utrudniona)

9. Pytanie: W jakim celu tworzy się tablice tęczowe?
  Odpowiedź: (...) Tablice tęczowe używa się do łamania haseł, technika
  ta jest bardziej wydajna od standardowych np. typu Brute-Force.
  (przypis redakcji: Technika tablic tęczowych to Brute-Force.)

10. Pytanie: "Dlaczego bład przepełnienia bufora nie występuje w językach 
  skryptowych?"
  Odpowiedź: (pisownia oryginalna)
  W językach skryptowych nie występuje problem przepełnienia
  bufora, ponieważ zmienne mają stały przydział pamięci i nie możliwe
  jest "pisanie po pamięci" jak w przypadku takiego języka jak np. C (strukturalnego)

11. Pytanie: W jaki sposób zapobiegać atakom SQL-Injection?
  Odpowiedź: (pisownia oryginalna)
  Zapobiec atakom SQL-Injection można zapobiec poprzez zachowanie
  nadzwyczajnej ostrożności przy udostępnianiu danych w internecie.
  Hasło dostępu powinno być znane jedynie przez administratora. 
  Oczywiste jest by udostępnianie jakichkolwiek danych następowało
  po uwierzytelnieniu i autoryzacji. Przy czym prawo zapisu miały
  odpowiednie programy i sam administrator. Wszystkie hasła powinny
  być szyfrowane funkcją skrótu md5. (przypis redakcji: i jeszcze 
  parę dalszych zdań nie na temat...)

12. Pytanie: "Omów szyfr o nazwie rot13"
  Odpowiedź: Szyfr rot13 jest prostym szyfrem podobnym do szyfru Cezara.
  Jest to przypadek szyfru przesunięcie o 13 miejsc w alfabecie
  angielskim. Jest podatny na analizę lingwistyczno-probabilistyczną.

2015-09-23 06:44