[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ochrona danych w systemamach informatycznych

Prowadzący przedmiot: dr inż. Bartosz Sawicki, sawickib@iem.pw.edu.pl

Przedmiot składa się z wykładu i laboratorium, których celem jest przedstawienie metod podstaw technik wykorzystywanych do zabezpieczania współczesnych systemów informatycznych.

Tematyka wykładu

Algorytmy kryptograficzne

Protokoły kryptograficzne

Kontrola dostępu

Bezpieczne programowanie

Zarządzanie bezpieczeństwem

Slajdy wykorzystywane w czasie wykładu: Slajdy Ochrona 2011.zip

Materiały do Laboratorium

Literatura

  1. Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych: Kutyłowski Mirosław, Strothmann Willy-B; Wydawnictwo Read Me, 2000
  2. Kryptografia. W teorii i w praktyce: Douglas R. Stinson; WNT, Warszawa, 2005
  3. Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych: Josef Pieprzyk, Thomas Hardjono, Jennifer Seberry; Helion 2005
  4. Podstawy kryptografii: Marcin Karbowski; Helion 2005

Egzamin

Egzamin w formie pisemnej i obejmował będzie wszystkie zagadnienia poruszane na wykładzie. Zdaję sobie sprawę, że w sieci krążą pytania i odpowiedzi na egzamin- proszę jednak podchodzić do nich krytycznie, zdarzają się poważne błędy w tych nieoficjalnych materiałach. Ponadto przypominam, że co roku wykład się zmienia, a więc również zmieniają się pytania. W tym roku doszedł temat obliczania entropii.

Można przystąpić tylko do dwóch terminów egzaminu.

Termin 'zerowy': ... Proszę przynieść dokument ze zdjęciem.

Termin I: .... Proszę przynieść dokument ze zdjęciem.

Termin II: .... Proszę przynieść dokument ze zdjęciem.

Termin wrześniowy: .... Proszę przynieść dokument ze zdjęciem.

Ocena

Końcowa ocena z przedmiotu wystawiana jest na podstawie sumy punktów: z laboratorium (z wagą 0.4) i z wykładu (z wagą 0.6). Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie laboratorium.
Z egzaminu można maksymalnie dostać 24 punkty, a więc punktacja z laboratorium została przeliczona do skali 0-16 pkt.

Skala ocen:
21 - 3.0
25 - 3.5
29 - 4.0
33 - 4.5
37 - 5.0


2015-09-23 06:44