[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex


Materiały dydaktyczne opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratoria:

Materiały do laboratoriów (instrukcje, oprogramowanie, scenariusze ćwiczeń) są udostępniane w niniejszej witrynie WWW. Ponieważ opracowane materiały są wykorzystywane w bieżącej dydaktyce WE PW, a więc obok materiałów znajdują się też praktyczne informacje organizacyjne, potrzebne studentom odbywającym zajęcia.

1.

Laboratorium wirtualne obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych

2.

Laboratorium komputerowej analizy i projektowania obwodów elektrycznych

3.

Komputerowo wspomagane laboratorium podstaw elektromagnetyzmu

4.

Laboratorium metodyki programowania

5.

Laboratorium wirtualnych systemów operacyjnych

6.

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML

7.

Laboratorium sieci komputerowych

8.

Laboratorium sprzętu teleinformatycznego

9.

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika

10.

Laboratorium bezpieczeństwa systemów informatycznych

11.

Laboratorium sensorów i przetworników pomiarowych

12.

Laboratorium akwizycji, przetwarzania i przesyłania danych pomiarowych

13.

Laboratorium projektowania skupionych i rozproszonych systemów pomiarowych

14.

Laboratorium komputerów wbudowanych

15.

Laboratorium technik multimedialnych

16.

Laboratorium trakcji elektrycznej

Podręczniki:

Podręczniki opracowane w ramach realizacji Zadania 36 PRPW są udostępnianie bezpłatnie uczestnikom Programu. Uczestnikiem może zostać każdy student Wydziału Elektrycznego PW, który zgłosi się do kierownika Zadania - dr hab. Jacka Starzyńskiego (tel. (22) 2345644, e-mail jstar@ee.pw.edu.pl) i wypełni deklarację uczestnictwa w Programie oraz zgodzi się na wykorzystanie swoich danych osobowych w sprawozdawczości Projektu.

Poniżej zamieszczamy tylko spisy treści opracowanych podręczników:

1.

Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, ,,Techniki multimedialne"

2.

Andrzej Michalski, ,,Przetworniki i sensory"

3.

Dariusz Sawicki, ,,Śledzenie promieni w grafice komputerowej"

4.

Zbigniew Staroszczyk, Andrzej Kalicki, ,,Komputerowe systemy wbudowane"

5.

Zbigniew Staroszczyk, Łukasz Makowski, ,,Systemy czasu rzeczywistego"

6.

Adam Szeląg, ,,Trakcja elektryczna 1"

7.

Adam Szeląg, ,,Trakcja elektryczna 2"

8.

Praca zbiorowa a pod redakcją Dariusza Sawickiego, ,,Komunikacja Człowiek - Komputer"


2015-09-23 06:45