[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Propozycje projektów zespołowych - semestr letni 2010:

 1. Interfejs studenta - Projekt systemu internetowego do organizacji zajęć dydaktycznych (w wybranej technologii - możliwy wybór - PHP, Ruby, Python, Java)
 2. Interfejs wykładowcy - Projekt systemu internetowego do organizacji zajęć dydaktycznych (w wybranej technologii - możliwy wybór - PHP, Ruby, Python, Java)
 3. Interfejs pełnomocnika d/s zleceń dydaktycznych - Projekt systemu internetowego do organizacji zajęć dydaktycznych (w wybranej technologii - możliwy wybór - PHP, Ruby, Python, Java)
 4. Faktoryzacja dużych liczb pierwszych - łamanie kluczy RSA przy wykorzystaniu procesorów kart graficznych (CUDA)
 5. Generacja tablic tęczowych (rainbow tables) dla wybranego symetrycznego algorytmu szyfrowania, przy wykorzystaniu procesorów kart graficznych (CUDA)
 6. Wykorzystanie kart graficznych do rozwiązywania dużych układów równań liniowych (CUDA, OpenCL)
 7. Sterowany graficznie program do szybkiego generowania zindywidualizowanych, trójwymiarowych modeli kończyn
 8. Wizualizacja pola elektrycznego i magnetycznego od prostych układów ładunków/prądów (obliczenia na poziomie wiedzy ze szkoły podstawowej lub średniej, nacisk na grafikę 2D/3D) - możliwość zastosowania dowolnej technologii, czy różnorodnych bibliotek od specjalistycznych VTK po podstawowe QGLViewer.
 9. Edytor trójwymiarowych trójkątnych siatek powierzchniowych - aplikacja pozwalająca w trójwymiarowym edytorze manipulować pojedynczymi węzłami, ścianami trójwymiarowych siatek powierzchniowych dowolnych obiektów (możliwość wykorzystania trójwymiarowego manipulatora w zakładzie)
 10. Internetowa baza danych sygnałów EEG (J2EE lub dowolna inna technologia - RoR, Python)
 11. Internetowa baza prac dyplomowych (J2EE lub dowolna inna technologia - RoR, Python)
 12. Laboratorium algorytmów i struktur danych - projekt ćwiczeń i przykładowe programy (C,Java,C++,C#)
 13. System edukacyjny wprowadzający w tematykę tworzenia Użytecznych interfejsów użytkownika, demonstrujący i opisujący negatywne przykłady oraz ich poprawne rozwiązania. (Zalecany jest system internetowy, ale możliwe jest stworzenie aplikacji stacjonarnej.)

2015-09-23 06:45