[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Programowanie obiektowe: Java i C++

Zajęcia w sem. zimowym 2008

29.10.2008

Rozmawialiśmy o technice projektowania struktury programu (praca zespołowa, przypadki użycia, scenariusz, karty CRC, UML), zasadach wiązania klas i bibliotece Java Collection Framework.

Rozpoczęliśmy pracę nad projektem Telbook.

Uzgodniliśmy interfejsy:

  1 public interface Communicator {
  2   public void sendMessage(String message);
  3 }

  1 public interface Contact {
  2   public String getName();
  3   public void setName( String name );
  4   public Communicator getCommunicator();
  5   public Communicator setCommunicator( Communicator c );
  6   public void sendMessage(String message);
  7 }

  1 public interface TelBook {
  2   public Collection<Contact> find( String pattern );
  3   public void add( Contact newOne );
  4   public Collection<Contact> remove( String pattern );
  5   public void merge( TelBook other );
  6 }

Zaimplementowaliśmy Contact

  1 public class ContactImplementation implements Contact {
  2   private String name;
  3   private Communicator c;
  4   
  5   public ContactImplementation(String name, Communicator c) {
  6     this.name = name;
  7     this.c = c;
  8   }
  9   
 10   public void sendMessage(String message) {
 11     if( c != null ) c.sendMessage(message);
 12   }
 13 
 14   public String getName() {
 15     return name;
 16   }
 17 
 18   public void setName(String name) {
 19     this.name = name;
 20   }
 21 
 22   public Communicator getCommunicator() {
 23     return c;
 24   }
 25 
 26   public Communicator setCommunicator(Communicator c) {
 27     Communicator tmp = this.c;
 28     this.c = c;
 29     return tmp;
 30   }
 31   
 32   @Override
 33   public boolean equals( Object o ) {
 34     return o != null && o instanceof Contact && ((Contact)o).getName().equals( name );
 35   }
 36   
 37   @Override
 38   public int hashCode() {
 39     return name.hashCode();
 40   }
 41   
 42   @Override
 43   public String toString() {
 44     return name + " : " + c.toString();
 45   }
 46 }

Wyjaśniliśmy sobie potrzebę istnienia (przesłonięcia) metod equals, hashCode, toString.

22.10.2008

Abstrakcja, polimorfizm, związki pomiędzy klasami: dziedziczenie a kompozycja, wzorzec Stan

Dynamiczne ładowanie klas

  1 package classfornamesample;
  2 
  3 /**
  4 *
  5 * @author jstar
  6 */
  7 public class Main {
  8 
  9   /**
 10   * @param args the command line arguments
 11   */
 12   public static void main(String[] args) {
 13     if (args.length > 0) {
 14       try {
 15         Class c = Class.forName(args[0]);
 16         System.out.println( "Załadowana klasa " + args[0]);
 17         Object o = c.newInstance();
 18         Comm com = (Comm) o;
 19         com.sendMessage( "jest super");
 20       } catch (ClassNotFoundException e) {
 21         System.err.println("Nie moge znalezc " + args[0] + ".class");
 22       } catch( InstantiationException e) {
 23         System.err.println("Klasa " + args[0] + " nie ma odpowiedniego konstruktora");
 24       } catch( IllegalAccessException e ) {
 25         System.err.println("Nie mogę użyć konstruktora klasa " + args[0] );
 26       } catch( ClassCastException e) {
 27         System.err.println(args[0] + " nie implementuje interfejsu Comm" );
 28       }
 29     }
 30   }
 31 }

  1 package classfornamesample;
  2 
  3 /**
  4 *
  5 * @author jstar
  6 */
  7 public interface Comm {
  8   public void sendMessage( String s);
  9 }

  1 public class Sms implements classfornamesample.Comm {
  2  public void SendMessage( String m ) {
  3   System.out.println( "Sms: wysyłam \""+ m + "\"" );
  4  }
  5 }

15.10.2008

Enkapsulacja: stanu, implementacji, typów, obiektów

  1 

08.10.2008

Pisaliśmy prościutkie klasy w Javie: stos napisów:

  1 /**
  2 *
  3 * @author JSTAR
  4 */
  5 public class StosNapisow {
  6 
  7   private String[] stos = new String[3];
  8   private int ileJest = 0;
  9 
 10   public StosNapisow() {
 11   }
 12 
 13   public void włóż(String s) {
 14     if (ileJest >= stos.length) {
 15       String[] nowa = new String[stos.length * 2];
 16       for (int i = 0; i < stos.length; i++) {
 17         nowa[i] = stos[i];
 18       }
 19       stos = nowa;
 20     }
 21     stos[ileJest] = s;
 22     ileJest++;
 23   }
 24 
 25   public boolean niePusty() {
 26     if (ileJest > 0) {
 27       return true;
 28     } else {
 29       return false;
 30     }
 31   }
 32 
 33   public String wyjmij() {
 34     if (niePusty()) {
 35       String tmp = stos[ileJest - 1];
 36       ileJest--;
 37       return tmp;
 38     } else {
 39       return null;
 40     }
 41   }
 42 }

i klasa testująca:

  1 /**
  2 *
  3 * @author JSTAR
  4 */
  5 public class P1 {
  6 
  7   /**
  8   * @param args the command line arguments
  9   */
 10   public static void main(String[] args) {
 11     StosNapisow s = new StosNapisow();
 12     for( String n : args )
 13       s.włóż( n );
 14     while( s.niePusty() ) {
 15       System.out.println( s.wyjmij() );
 16     }
 17   }
 18 }

Dowiedzieliśmy się jak program w Javie jest zapisywany, kompilowany i uruchamiany. Mówiliśmy o metodzie main, dostępie do klas, metod, pól, inicjalizacji obiektów, konstruktorach domyślnych i regułach nazywania klas, metod i pól. Stworzyliśmy pierwszy prosty projekt w NetBeansie.


2015-09-23 06:47