[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Podręcznik iSod - Nasz Wirtualny Dziekanat

Spis treści

 1. Lista uruchomionych w systemie modułów

 2. Definicje pojęć

 3. Numery katalogowe

 4. Instrukcja użytkownika dla studenta

  1. Podgląd postępów w nauce

  2. Podgląd oferty dydaktycznej

  3. Informacje o płatnościach

  4. Wyszukiwarka wykładowców

  5. Składanie deklaracji specjalności

  6. Składanie deklaracji przedmiotów

  7. Zapisy na terminy zajęć

  8. Podgląd bieżących ocen w ramach poszczególnych zajęć

  9. Współpraca indywidualna z wykładowcami i innymi studentami w ramach projektów zespołowych

  10. Projekty SVN

  11. Rezerwacja terminów konsultacji

 5. Instrukcja użytkownika dla wykładowcy

  1. Przenoszenie ocen z jednego protokółu ocen do innego

 6. Instrukcja użytkownika dla kierownika jednostki

  1. Instrukcja aktualizacji informacji o konferencjach organizowanych przez jednostkę

  2. Instrukcja aktualizacji informacji o zespołach naukowych w jednostce

  3. Instrukcja aktualizacji informacji o studenckich kołach naukowych w jednostce

 7. Instrukcja użytkownika dla osoby przygotowującej plany

 8. Często zadawane pytania (F.A.Q.)

 9. Strony informacyjne poszczególnych ekranów systemu

 10. Dodatki
  1. Projekty SVN

 11. Instrukcja średnich rankingowych - Dziekanat

 12. Menadżer wydziału
  1. Naliczanie płatności

  2. Uzgadnianie informacji o studentach Polon-Ewista

  3. Usuwanie kursów z deklaracji studentów decyzją Dziekana

  4. Procedura uruchamiania deklaracji

  5. Procedura wprowadzania zleceń dydaktycznych dla pracowników z innych wydziałów

  6. Procedura generowania protokołów

  7. Procedura zakładania kont w systemie

  8. Procedura dodawania studenta do wygenerowanego protokołu

  9. Procedura importu nowozarekrutowanych studentów z systemu Rekrutacja


2015-09-23 06:47