[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Procedura dodawania studenta do wygenerowanego protokołu

Sytuacja: Studenta jest zapisny na przedmioty ale nie jest widoczny na protokołach przez co nie można mu wpisać ocen.

  1. Skreślamy Studenta.
  2. Menadżer wydziału - > Zapisy na kursy wyszukujemy po programie studiów i numerze albumu studenta i kasujemu mu zapis na kursy

  3. Kopiujemy kody przedmiotów na które uczęszczał.
  4. Wyszukujemy studenta w Obsłudze studenta.

  5. Odkreślamy studenta.
  6. Wybieramy zakładkę Oceny studenta
    1. Zapisujemy studenta używając opcji Zapisz ręcznie na kursy na deklarowane przedmioty


2015-09-23 06:47