[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Procedura generowania protokołów

  1. Uruchomienie wygenerowania protokołów z przedmiotów
  2. Uruchamiamy Edycja protokołów ocen

  3. Wyszukujemy przedmioty, którym nie wygenerowano protokołu (jeżeli interesują nas pojedyńcze przedmiotu wyszukujemy po nr katalogowym, jeżeli wszystkie niewygenerowane w opcji Czy wygenerowano protokół: wybiermy nie wygenerowano):

  4. Przestępujemy do generowania protokołów.
    • Pojedyńczo - klikając na niebieski przycisk Generuj, musimy podać jeszcze parametry Termin zwrotu oraz Termin zwrotu poprawkowego

    • Grupowo - klikamy opcje Generuj protokoły, musimy podać jeszcze parametry Termin zwrotu oraz Termin zwrotu poprawkowego

generowanie_protokolow.png

Uwaga. Opisany wyżej sposób umożliwia generacje protokołów na przedmioty z wystarczającą liczbą zapisanych studentów. Gdyby jednak istniała potrzeba wygenerowania protokołu dla przedmiotu z niewystarczającą ilością studentów należy postąpić według ścieżki:

1. Zmiany w parametrach przedmiotu

generowanie_protokolow_przedmioty.png

2. Generowanie protokołu


2015-09-23 06:47