[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Procedura importowania nowozarekrutowanych studentów z systemu Rekrutacja

Sytuacja: Studenta jest zapisny na przedmioty ale nie jest widoczny na protokołach przez co nie można mu wpisać ocen.


2015-09-23 06:47