[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Procedura uruchamiania deklaracji

 1. Weryfikacja stanu parametrów systemowych
 2. Uruchamiamy Menadżera wydziału

 3. Uruchamiamy Edytor parametrów systemowych

 4. Wyszukujemy jedną z poniższych zmiennych:
  • deklaracje.specjalnosci.stan - wartości: rw/ro - parametr globalny uruchamiania deklaracji specjalności, jeżeli jest rw to wszystkie etrapy studiów będą mogły składać deklaracje. Parametr ten umożliwia w jednym miejscu sterowac deklaracjami na poziomie całego wydziału.

  • deklaracje.specjalnosci.idSemestru - wartości numery semestrów z tabeli isod.semestr (np. semestr 2012Z to numer 64, semestr 2013L to 65) - parametr określa numer semestru, na który studenci będa składać deklaracje SPECJALNOŚCI.

  • deklaracje.stan - wartości: rw/ro - parametr globalny uruchamiania deklaracji PRZEDMIOTÓW, jeżeli jest rw to wszystkie etrapy studiów będa mogły składać deklaracje. Parametr ten umożliwia w jednym miejscu sterowac deklaracjami na poziomie całego wydziału.

  • deklaracje.idSemestru - wartości numery semetrów z tabeli isod.semestr (np. semestr 2012Z to numer 64, semestr 2013L to 65) - parametr określa numer semestru, na który studenci będa skłądać deklaracje PRZEDMIOTÓW.

  • czy_obieralne_koszyki_aktywne_w_deklaracjach - wartości: true/false, parametr określa czy w aktualnym momencie są aktywne koszyki przedmiotów obieralnych (na Wydziale Elektrycznym aktualnie zawsze true)

  • czy_dodatkowe_przedmioty_aktywne_w_deklaracjach - wartości: true/false, parametr określa czy w aktualnym momencie aktywne jest dodawanie do deklaracji przedmiotów spoza programu studiów (na Wydziale Elektrycznym aktualnie zawsze true)

Ekran zmiana parametrów systemowych dotyczących deklaracji.

parametry_systemowe.png

Aby edytować, któryś z parametrów klikamy ikonkę ołówka i zmieniamy wartość pola Aktualna wartość

deklaracje_specjalnosci_idsemstru.png

 1. Uruchamianie deklaracji przedmiotów:
  • Jeżeli uruchamiamy deklaracje tylko dla jednego etapu studiów np.: I,Z,S:
   1. Wchodzimy do Modelu studiów.
   2. Klikamy niebieski link (Zmień) na danym etapie studiów.
   3. Klikamy ołówek edycji przy etapie studiów I,Z,S.
   4. W wyświetlonym oknie dialogowym ustawiamy wartość parametru: Stan deklaracji przedmiotów lub specjalności
  • Jeżeli uruchamiamy deklaracje dla całego wydziału, to wystarczy zmienić stosowny parametr systemowy.
 2. Weryfikacja poprawności konfiguracji:
  • Należy zalogować się na użytkownika testowego i sprawdzić mozliwość składania deklaracji na odpowiedni semestr studiów.

Ekran uruchamiania deklaracji na poziomie etapów studiów w zakładce Model studiów.

edycja_etapu_studiow.png


2015-09-23 06:47