[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Wykład elektroniczny: Programowanie internetowe

Wykład slajdy - tylko IE: Programowanie internetowe

Wykład slajdy - AJAX - tylko IE: Programowanie internetowe

Prosimy o złożenie deklaracji na zajęcia w systemie isod

Zasady oceniania

W semestrze realizowanych będzie 5 ćwiczeń punktowanych od 0 do 20 punktów.

Oceniane będą:2015-09-23 06:47