[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Graficzne interfejsy użytkownika

Prowadzący: [http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor dr inż. Robert Szmurło]

Zajęcia mają formę wykładu połączonego z projektem. Przewidywanych jest 7-8 wykładów oraz 7 spotkań projektowych.BR 15. zajęcia przeznaczone są na wykonanie wpisów.

Materiały

Nr.

Materiały

Temat

1

wykl1a.pdf

Zajęcia organizacyjne, wprowadzenie do zagadnień interfejsów użytkownika ze szczególnym nastawieniem na użyteczność aplikacji okienkowych i internetowych.

2

wykl1b.pdf

Użyteczność aplikacji internetowych. Iteracyjny proces projektowania interfejsu użytkownika.

3

wykl2a.pdf wykl3a.pdf

Analiza, model pojęciowy, model funkcjonalny, model widoków (prezentacji), elementy projektu wizualnego, projekt leksykalny. Ćwiczenie w narzędziu CASE o treści: wykl3_cwiczenie.pdf .

4

wykl4.pdf

Projekt wizualny, wskazówki (guidelines), wprowadzenie do prototypowania, prototypowanie w HTML, Pliki do pobrania: attachment:formularz.htm

5

wykl5.pdf

Prototypowanie w Delphi z uwzględnieniem użyteczności.

6

wykl6.pdf

Uniwersalne wytyczne projektowe GNOME 2.0 oraz Windows Vista.

7

wykl7.pdf

Prototypowanie w Microsoft Visual Studio.

8

wykl8.pdf

Wzorce projektowe związane z GUI.

9

wykl9.pdf

Programowanie zdarzeniowe, podsumowanie użyteczności, innowacyjne interfejsy użytkownika, Interfejs Mac OS X

Zaliczenie

Zaliczenie odbywa się na podstawie oddania 3 projektów. Każdy projekt oceniany jest w skali od 0-5 punktów. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie tabeli:

Punkty

Ocena

0-7

2.0

7-8

3.0

9-9

3.5

10-11

4.0

12-13

4.5

14-15

5.0


2015-09-23 06:47