[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Przenoszenie ocen z jednego protokółu ocen do innego tutaj.

Procedura przenoszenia wypełnionych opiera się eksporcie listy ocen do CSV/Excela, a następnie imporcie ocen w drugim protokóle i obejmuje następujące kroki:

1. Wejście do protokółu z wypełnionymi ocenami i wciśnięcie niebieskego linka z opisem Pokaż panel eksportu

1_pokaz_panel_eksportu.png

2. Eksport listy wypełnionych ocen do CSV (Excel)

2_eksport_do_excel.png

3. Skopiowanie w Excelu kolumn z numerami albumów i wystawionymi ocenami

3_kopiowanie_wynikow.png

4. Otwarcie protokółu z pustymi ocenami, do którego będziemy je importować i wciśniećie niebieskiego linka Pokaż import ocen

4_pokaz_import_ocen.png

5. Wklejenie ocen ze schowka w polu tekstowym i wciśnięcie przycisku Podgląd

5_import_podglad.png

6. Podgląd zinterpretowanych ocen do importu.

6_poglad_widok.png

7. Zatwierdzenie importu poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz

7_import_zapisz.png


2015-09-23 06:47