[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Rezerwacja terminów konsultacji

W ISODzie od listopada 2012 roku istnieje dla wykładowców możliwość określania czy na dane konsultacje wymagane jest wcześniejsze zapisanie się w ISODzie. Dodatkowo na pojedynczy termin określa się maksymalną liczbę studentów, którzy mogą się zgłosić. Aby sprawdzić czy dany termin konsultacji wymaga zapisania się w ISODzie należy sprawdzić opis konsultacji w ISODzie w portalu lub w aplikacji. Poniżej przedstawiono zrzuty ekranu z przykładami konsultacji, które wymagają zapisania się lub nie.

Dodatkowo, w ISODzie wprowadzono dla każdych nowo dodawanych konsultacji okres obowiązywania konsultacji (które może się zdarzyć mogą być np. jednorazowe).

Na liście konsultacji:

konsultacje_rezerwacja_portal_lista.png

Lub w planie wykładowcy:

konsultacje_rezerwacja_portal.png

Po zgłoszeniu się na konsultacje wykąłdowca ma o tym informację w ISODzie, łącznie z planowanym tematem spotkania określonym w zgłoszeniu. Wykładowca ma możliwość wprowadzenia komentarza (uwag) do zgłoszenia o czym student może zostać, o ile zaznaczy tą opcję wykładowca, powiadomiony.

Jak zapisać się na konsultacje?

Aby zapisać się na konsultacje należy:

1. Wejść do specjalnego widoku zapisów na konsultacje, do którego przycisk znajduje się na stronie startowej tuż po zalogowaniu: "Zapisz się na konsultacje":

konsultacje_start.png

2. Po wejściu do okna konsultacji należy wpisać kilka znaków imienia lub nazwiska wykładowcy i wybrać go z listy.

konsultacje_wybor.png

3. Po wybraniu prowadzącego należy na liście wyświetlonych terminów konsultacji zwrócić uwagę czy na dany termin wykładowca wymaga zapisów elektronicznych w ISODzie.

konsultacje_wymagane_zapisy.png

4. Jeżeli wykładowca wymaga zapisu to, po kliknięciu przycisku 'Zapisz się na termin' pojawi się okno, w którym będziemy mogli wybrać dokładny termin konsultacji oraz określić planowany temat spoktania.

konsultacje_rezerwacja.png

5. Po zapisaniu się na termin system przydzieli nam numerek określający kolejność, w której powinniśmy wchodzić na konsultacje. Numerek ten widoczny jest ekranie poniżej.

konsultacje_kolejnosc.png


2015-09-23 06:48