[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Studia zaoczne, semestr 7

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło

Ćwiczenie 3

Poruszanie się w środowisku tekstowym (linia komend) oraz uruchomienie systemu Freesbie (FreeBSD)

 1. Komendy do zarządzania katalogami:  ls [-l -t -r -a], mkdir, rmdir, rm -r, cd, cd /dir, cd ../dir cd ./dir, pwd 

 2. Zarządzanie plikami:  cp [skad] [dokad], rm [plik], mv [skad] [dokad] 

 3. Wyświetlanie pików:  cat, more, less 

 4. Tworzenie plików:  touch [nazwa.txt], vi [nazwa.txt] 

 5. Uzyskiwanie pomocy:  man [slow], apropos [haslo], /usr/share/doc 

 6. Wyszukiwanie plików po nazwie i zawartości:  find . | grep "nazwa" , find . -name "nazwa", locate, grep -r slowo [gdzie], whereis 

 7. Monitorowanie stanu systemu:  top, df, uptime, uname -a, quota -v 

 8. Konfiguracja środowiska pracy:  zmienne środowiskowe, /etc/bashrc/, ~/.bash_profile, ~/.bashrc, alias 

Zadania:

.1. Proszę w swoim katalogu domowym utworzyć poniższą strukturę katalogów:

pgui
+---LN_2008
   +----Wyklady
   +----Zadania
+---LN_2009
+---LN_2009_INF
    +-----Literatura
    +-----Wyklady
    +-----Zadania

@book{Nielsen-Designing-2001,
    title = {Designing Web Usability},
    author = {Jakob Nielsen},
    year = 2001,
    abstract = {Creating Web sites is easy. },
    keywords = {design information_retrieval usability wismasys0809},
  }

2015-09-23 06:48