[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Studia zaoczne, semestr 7

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło

Ćwiczenie 4

Podstawowe zadania administracyjne. Automatyzacja zadań w systemie unix:

 1. Uprawnienia do plików:  chown [-R] [user] [:group] [nazwa_pliku | katalogu ]  ,  chmod -R ugoa+-rwx 775 557 117 [nazwa_pliku | katalogu] 

 2. Dostęp do komend administracyjnych:  sudo  ,  su 

 3. Tworzenie dowiązań symbolicznych (linków symbolicznych):  ln -s [śceżka_do_elementu_docelowego] [lokalna_nazwa_linku] 

 4. Tworzenie skryptów: Pamiętamy, że skrypty rozpoczynają sie od #!/bin/sh

 5. Filtry, strumienie, przetwarzanie potokowe.

Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przetwarzania potokowego na stronie: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SOP_lab_nr_4

Zadania do wykonania:

 1. W katalogu domowym utwórz pliki o nazwach plik_a.txt, plik_b.txt, plik_c.txt, plik_d.txt - sprawdź jakie są prawa dostępu do nich.
 2. (a) Dla pliku plik_a.txt dodaj prawo zapisu dla grupy.
 3. (b) Dla pliku plik_b.txt odejmij prawo zapisu dla właściciela.
 4. (c) Dla pliku plik_c.txt dodaj prawo wykonywania dla wszystkich użytkowników.
 5. (d) Dla pliku plik_d.txt nadaj uprawnienia rwx dla właściciel a dla pozostałych odbierz wszystkie uprawnienia korzystając z notacji numerycznej.
 6. Utwórz dowiązanie do pliku plik_a.txt o nazwie plik2_a.txt w katalogu domowym. (Wykorzystaj komendę:  ln -s  )

 7. Utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu /usr/local/doc o nazwie abc w katalogu domowym.

 8. Wyświetl plik /etc/passwd z podziałem na strony przyjmując, że strona ma 5 linii tekstu. (Wykorzystaj program more i opcję -z )

 9. Korzystając z polecenia cat utwórz plik tekst3, który będzie składał się z zawartości pliku /etc/passwd, ciągu znaków podanego ze standardowego wejścia (klawiatury) o treści  Ala ma kota.  i pliku /etc/fstab. (wykorzystaj strumienie:  > i >>  )

 10. Utwórz skrypt o nazwie  zajecia_4.sh  wypisujący na ekranie komunikat "Jestem na laboratorium SO." (Wykorzystaj echo)

 11. Utwórz skrypt o nazwie  zajecia_4_zaliczenie.sh  i wykonuj kolejne zadania wpisując do niego odpowiednie komendy.

 12. Wyświetl po 5 pierwszych linii plików /etc/passwd i /etc/fstab i zapisz wyniki do pliku 5_linijek.txt.

 13. Zlicz wszystkie pliki znajdujące się w katalogu /etc i jego podkatalogach (użyj komendy tree oraz wc)

 14. Napisać polecenie zliczające sumę znaków z pierwszych trzech linii pliku /etc/passwd
 15. Wyświetl listę praw dostępu do plików w aktualnym katalogu, ich rozmiar i nazwę
 16. Wyświetl listę plików w aktualnym katalogu, posortowaną według rozmiaru pliku
 17. Napisz skrypt o nazwie "zajecia_4_warunek.sh" który w zależności od wartości zmiennej środowiskowej LANG będzie


2015-09-23 06:48