[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Studia zaoczne, semestr 7

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło

Ćwiczenie 5

Instalacja systemu FreeBSD na maszynie wirtualnej. Z wykorzystaniem automatycznej instalacji sysinstall.

Przydatne komendy:

ftp - klient sieciowy do transferu plików za pomocą protokółu FTP pkg_info - wyświetla listę zainstalowanych pakietów pkg_add - instaluje w systemie nowy plik (są to zazwyczaj pliki z rozszerzeniem tgz ) pkg_add -r - instaluje w systemie nowy plik, który został automatycznie pobrany z internetu

Zadania do wykonania

  1. Partycjonowanie dysku.
  2. Instalacja podstawowego systemu operacyjnego.
  3. Instalacja 1 dowolnie wybranego programu pobierając go manualnie z repozytorium serwera za pomocą komendy ftp. (np
  4. Instalacja programu mutt wykorzystując funkcjonalność zdalnego pobierania pakietów (-r), z określonego serwera podanego w punkcie poprzednim (zmienna środowiskowa PACKAGESITE).

2015-09-23 06:48