[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Studia zaoczne, semestr 7

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło

Ćwiczenie 5

Konfiguracja podstawowych usług sieciowych w systemie FreeBSD. Przydatne podczas zajęć komendy:

Ważne lokalizacje plików w systemie:

Zadania do wykonania

 1. Konfiguracja i przetestowanie połączenia sieciowego za pomocą komendy ifconfig (jest to tymczasowa konfiguracja, która zniknie po restarcie komputera) -> opis znajduje się w rozdziale 11.8.2 i 11.8.3: http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/config-network-setup.html

 2. Wyświetlenie i konfiguracja tablicy routingu aby umożliwić połączenie z zewnętrznymi komputerami. (Trzeba dodać wpis w tablicy routingu informujący o adresie lokalnej bramy dostępowej do internetu. Opis znajduje się w rozdziale 31.2.1 i 31.2.2: http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/network-routing.html ->

 3. Konfiguracja połączenia sieciowego w pliku /etc/rc.conf (konfiguracja będzie zapamiętana po restarcie komputera)
  • Należy otworzyć /etc/rc.conf w dowolnym edytorze. Należy dodać osobne linie dla każdej konfigurowanej karty sieciowej (interfejsu sieciowego). W poniższym przykładzie konfigurowane są dwie karty sieciowe:
     ifconfig_dc0="inet 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0"
     ifconfig_dc1="inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 media 10baseT/UTP"
   W konkretnym przypadku należy zastąpić dc0, dc1 i tak dalej odpowiednimi nazwami interfejsów sieciowych z konkretnej maszyny. Nazwy kart sieciowych można odczytać za pomocą komendy ifconfig.
 4. Konfiguracja lokalnej usługi DNS (konfiguracja pliku resolve.conf na podstawie danych podanych przez prowadzącego)

2015-09-23 06:48