[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Studia zaoczne, semestr 7

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło

Ćwiczenie 7

Należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą konfiguracji serwera Apache: http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/network-apache.html

Zadania do wykonania

 1. Instalacja serwera Apache.
 2. Uruchomienie serwera.
 3. Stworzenie strony startowej.
 4. Uruchomienie strony na koncie zwykłego użytkownika.

Szczegółowa instrukcja na zajęcia 12 grudnia 2009

 1. Proszę uruchomić komputery udostępnione z poprawioną instalacją systemu operacyjnego FreeBSD. Maszyny znajdują się na sewerze bel.iem.pw.edu.pl w lokalizacji: /opt/virtpc/stud/so/frebsd_[MOJ_LOGIN]
 2. Po uruchomieniu maszyny należy zmienić hasło administratora (passwd)
 3. Skonfigurować sieć komputerową statycznie w pliku /etc/rc.conf dodając odpowiedni wpis w formie:  ifconfig_le0="inet 192.168.0.20+NUMER KOMPUTERA netmask 255.255.255.0" . Po wprowadzeniu tej zmiany należy zrestartować interfejs sieciowy za pomocą komendy  /etc/rc.d/netif restart .

 4. Sprawdzić czy mamy połączenie z siecią lokalną za pomocą komendy ping 192.168.0.2. (Adres 192.168.0.2 jest adresem serwera w naszej sieci lokalnej, który pełni rolę bramy i serwera DNS. Znajduję się w sieci lkalnej więc powinniśmy mieć z nim połączenie.)

 5. Sprawdzić połączenie z komputerem znajdującym się poza naszą siecią lokalną (czyli w internecie) 194.29.146.1 za pomocą komendy ping. Połączenie nie powinno działać. Wyświetlić i przeanalizować tablicę routingu za pomocą komendy  netstat -r  - powinno brakować informacji o bramie domyślnej (default gateway).

 6. Skonfigurować adres bramy domyślnej dodając wpis do pliku konfiguracyjnego:  /etc/rc.conf  o treści: defaultrouter="192.168.0.2". zrestartować usługę routingu za pomocą komendy: /etc/rc.d/routing restart

 7. Ponownie sprawdzić połączenie z komputerem znajdującym się poza naszą siecią lokalną 194.29.146.1 za pomocą komendy ping. Powinno działać.

 8. Spróbować połączyć się z komputerem za pomocą nazwy: ping www.onet.pl. Powinno nie działąc. System powinien wyświetlić komunikat: cannot resolve www.onet.pl: Host name lookup failure

 9. Proszę do pliku /etc/resolv.conf dodać na końcu wpis: nameserver 192.168.0.2. W ten sposób wprowadzamy konfigurację adresu serwera DNS, którego zadaniem jest translacja nazw domenowych na adresy IP.

 10. proszę ponownie sprawdzić połączenie z www.onet.pl. Powinno działać.
 11. Proszę uruchomić serwer ssh za pomocą komendy /etc/rc.d/sshd start. System powinie wyświetlić komunikat z ostrzeżeniem.

 12. Proszę dodać do pliku /etc/rc.conf linijke o treści: sshd_enable="YES"

 13. Proszę ponownie uruchomić serwer ssh za pomocą komendy /etc/rc.d/sshd start

 14. Proszę sprawdzić czy serwer został uruchomiony na dwa sposoby: a) za pomocą komendy /etc/rc.d/sshd status oraz b) za pomocą próby połączenia przy pomocy komendy telnet localhost 22 (powinien odpowiedzić serwer z informacją o wersji SSH)

 15. Proszę utworzyć w systemie dwóch użytkowników o dowolnych nazwach: a) jakiegoś własnego użytkownika (dla siebie) b) dla kolegi (za pomocą komendy adduser) Proszę koniecznie pamiętać o wprowadzeniu hasła dla obydwu użytkowników.

 16. Proszę na drugiej konsoli (przełączamy się za pomocą ALT+F2 i aby wrócić do głównej ALT+F1) sprawdzić czy możemy zalogować się na tego użytkownika.
 17. Mając uruchomiony serwer ssh kolega powinien móc zalogować się do naszej maszyny ze swojego komputera wirtualnego. Proszę to sprawdzić.
 18. Proszę zdefiniować zmienną środowiskową PACKAGESITE za pomocą komendy setenv PACKAGESITE ftp://volt.iem.pw.edu.pl/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-8.0-release/Latest/ Proszę uważać na literówki! Zmienna ta będzie wykorzystywana do procesu instalacji. Nie będziemy pobierać oprogramowania z głównej lokalizacji ftp.freebsd.org, ale z lokalnej kopii na serwerze volt.iem.pw.edu.pl. Będziemy szybciej pobierać pliki.

 19. Należy zainstalować program do przeglądania stron internetowych w trybie tekstowym o nazwie "lynx". proszę wpisać komendę pkg_add -r lynx

 20. Proszę użyć komendy rehash aby odświeżyć w konsoli informację o lokalizacjach programów. Proszę połączyć się ze stroną www.iem.pw.edu.pl za pomoca komendy lynx www.iem.pw.edu.pl

 21. Proszę zainstalować serwer "apache22" - serwer WWW, za pomocą komendy pkg_add -r apache22

 22. Proszę wykonać komendę hostname [JAKAS FAJNA NAZWA]

 23. Proszę wyedytować plik /etc/hosts i dodać wpis o treści 192.168.0.200+[NUMER KOMPUTERA] [JAKAS FAJNA NAZWA]. Oczywiście zamiast [NUMER KOMPUTERA] i [JAKAS FAJNA NAZWA] należy wpisać nazwy, które zostały użyte wcześniej.

 24. Proszę wyedytować plik /etc/rc.conf i dodać linię: apache22_enable="YES"

 25. Proszę wyedytować plik /usr/local/etc/apache22/httpd.conf, odszukać linię z "ServerName www.example.com" i usunąć komentarz (znaczek # na początku linii)

 26. Proszę uruchomić serwer apache za pomocą komendy apachectl start. (może być potrzebne uruchomienie "rehash")

 27. Proszę sprawdzić czy serwer się uruchomił na dwa sposoby: a) /etc/rc.d/apache status oraz b) lynx localhost


2015-09-23 06:48