[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Studia zaoczne, semestr 7

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło

Ćwiczenie 8

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją dotyczącą konfiguracji serwera Apache: http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/network-apache.html

Zadania do wykonania

  1. Konfiguracja systemu operacyjnego tak aby serwer apache startował automatycznie ze startem komputera.
  2. Stworzenie głównej strony startowej serwera (w konfiguracji serwera trzeba znaleźć zmienną DocumentRoot, która przechowuje informację gdzie znajduje się korzeń dokumentów wyświetlanych przez serwer)

  3. Umożliwienie tworzenia stron domowych na kontach zwykłych użytkowników oraz utworzenie przykładowej strony.
  4. Wyświetlenie strony startowej oraz strony użytkownika w przeglądarce Firefox na lokalnym komputerze w laboratorium. Do wykonania tego zadania niezbędne jest tunelowanie połączenia z własnym serwerem (192.168.0.200+NUMER KOMPUTERA) za pomocą sesji ssh z serwerem bel.iem.pw.edu.pl (więcej o tunelowaniu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_%28informatyka%29). Przykładowa komenda w linux: ssh -L33333:192.168.0.215:80 student@bel.iem.pw.edu.pl. Po wykonaniu poprawnego tunelu możemy połączyć się z własnym serwerem za pomocą: http://localhost:33333 (lokalny port o numerze 33333 będzie podłączony bezpośrednio do portu 80 na naszym serwerze)

  5. Uruchomienie strony napisanej w php (możliwa będzie potrzeba doinstalowania i konfiguracji odpowiedniego pakietu niezbędnego do uruchamiania php)
  6. Napisanie i uruchomienie skryptu CGI (http://pl.wikipedia.org/wiki/CGI) (może wymagać konfiguracji w pliku httpd.conf)

  7. Zabezpieczenie hasłem dowlnie wybranego (np. utworzonego) katalogu na serwerze. Najlepiej wykorzystać do tego plik konfiguracyjny htaccess: http://pl.wikipedia.org/wiki/Htaccess (uwaga zmiany mogą wymagać dodatkowej konfiguracji w pliku httpd.conf)


2015-09-23 06:48