[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Systemy Operacyjne - Studia Zaoczne

Role użytkowników w kontekście systemów operacyjnych:

Nazwa przedmiotu, liczba godzin w semestrze: Systemy Operacyjne Komputerów, W16

Nazwa przedmiotu w języku angielskim : Computer Operating Systems

Kierunek, rodzaj, stopnie i semestry studiów: E, ns, I, 6

Specjalność: Sprzęt i oprogramowanie systemów komputerowych

Specjalizacja : ---

Program przedmiotu:

Zadania, przeznaczenie systemów architektury różnych systemów operacyjnych. Struktura i elementy systemu operacyjnego: moduły wejścia-wyjścia, zarządzanie procesami, systemy plików. Procedura startowa systemu komputerowego. Konfiguracja graficznego i tekstowego środowiska użytkownika. Organizacja i zarządzanie plikami w środowisku Unix i MS Windows. Podstawowe narzędzia pracy: podręcznik użytkownika, edytory tekstowe, linia komend, zmienne środowiskowe, pliki konfiguracyjne. Praca zdalna na terminalach bezdyskowych oraz stacjach roboczych. Instalacja systemu operacyjnego oraz zarządzanie oprogramowaniem. Zarządzanie użytkownikami. Konfiguracja połączenia internetowego. Udostępnianie zasobów serwera dla stacji roboczych.

Bazuje na przedmiotach: -

Program szczegółowy

Wykład 1

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

SOKZaocz_wyk1.pdf

Wykład 2

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

SOKZaocz_wyk2.pdf

Wykład 3

Rola użytkownika

SOKZaocz_wyk3.pdf

Wykład 4

Rola administratora

SOKZaocz_wyk4.pdf

Wykład 5

Rola administratora: Sieci Komputerowe 1

SOKZaocz_wyk5.pdf

Wykład 6

Rola administratora: Sieci Komputerowe 2

SOKZaocz_wyk6.pdf

Wykład 7

Rola architekta 1/2

SOKZaocz_wyk7.pdf

Wykład 8

Rola architekta 2/2

SOKZaocz_wyk8.pdf

Literatura:

 1. A.Silberschatz, J.L.Peterson, P.B.Galvin, "Podstawy systemów operacyjnych", WNT
 2. A.M.Lister, R.D.Eager "Wprowadzenie do systemów operacyjnych", WNT
 3. M.Beck, H.Boehme, M.Dziadzka,... "Linux Kernel Jądro Systemu", Mikom
 4. D. Comer "Sieci komputerowe i intersieci", WNT, 2000

Tytuł, imię i inazwisko, adres email autora:

dr inż. Robert Szmurło szmurlor (a_z_ogonkiem) iem.pw.edu.pl

Tytuł, imię i inazwisko, adres email osoby odpowiedzialnej za program:

dr inż. Robert Szmurło szmurlor (a_z_ogonkiem) iem.pw.edu.pl

Tytuł, imię i inazwisko, adres email osób prowadzących:

dr inż. Robert Szmurło szmurlor (a_z_ogonkiem) iem.pw.edu.pl

Tematy projektów indywidualnych

 1. Porównaj technologie oraz narzędzia do konfiguracji zabezpieczeń dostępu do plików w systemach unix, windows nt, windows 98.
 2. Przedstaw wybrane systemy do przechowywania oraz analizowania logów (komunikatów diagnostycznych) systemu operacyjnego w systemie unix oraz windows nt.
 3. Co to jest tryb chroniony? Dlaczego systemy wielozadaniowe używają tego trybu, dlaczego tryb ten poprawia stabilność systemu...? Opisz zalety stosowania tego trybu.
 4. Proszę opisać technologię katalogową LDAP? Należy opisać architekturę technologii oraz krótko scharakteryzować wybrane implementacje (np OpenLDAP, Active Directory)
 5. Opisz architekturę ładowania oraz współdzielenia bibliotek systemowych w Windows oraz Unix. (Opisz jak są zbudowane biblioteki w Windows oraz w Unix, w jaki sposób są ładowane do pamięci, jak zapewniona (o ile w ogóle) kontrola wersji bibliotek.)
 6. Co opisuje standard POSIX? Opisz w jakim stopniu standard ten jest spełniony przez systemy unixowe, linuxa oraz MS Windows.
 7. Proszę opisać czym różni się wątek od procesu. Porównaj architektury wątkowe w systemie Windows NT, Unix oraz Solaris.
 8. Co to są serwery aplikacji 'webowych'? Gdzie znajdują zastosowanie? Jaka jest architektura aplikacji webowych? Wymień i w jednym, dwóch akapitach scharakteryzuj wybrane serwery aplikacji.
 9. Instalacja wielu systemów operacyjnych w jednym systemie komputerowym, partycje, MBR, BS, system plikówFAT.
 10. Systemy czasu rzeczywistego QNX (architektura, biblioteki, narzędzia programistyczne, zastosowania, systemy plików, obsługa pamięci, sprzęt na którym można uruchamiać)
 11. Emulatory systemów komputerowych (VMware, Virtual PC, KVM - Kernel based VirtualMachine, i inne.) oraz wsparcie współczesnych procesorów.

 12. Transakcyjne systemy plików oraz szyfrowane systemy plików (transakcyjne często nazywane z dziennikowaniem lub z ang. journaling).(Scharakteryzować wybrane systemy plików, przedstawić zalety, wady i zastosowania)
 13. Rozproszone systemy plików: architektura i przegląd. (Distributed File System - DFS, NFS, AFS, Coda)
 14. Opisz i scharakteryzuj 6 wybranych języków skryptowych. Skoncentruj się na różnicach architektonicznych oraz semantycznych.
 15. Opisz architekturę dynamicznego ładowania i usuwania sterowników (modułów) w jądrze systemu Linux.
 16. Przedstaw główne cechy oraz porównaj systemy plików FAT32, VFAT, NTFS oraz ext3.
 17. Mechanizmy zabezpieczeń w systemach operacyjnych Linux, Mac OS X oraz Windows Vista w kontekście porównania.
 18. Mechanizmy komunikacji międzyprocesowej w systemach Microsoft Windows oraz Unix. (Należy rozpocząć referat od definicji pojęć: proces, komunikacja międzyprocesowa itp.)
 19. Opisz usługi serwera poczty elektronicznej – SMTP, POP3, IMAP. Skoncentruj się na metodach zabezpieczeń.
 20. Mechanizmy zarządzania pamięcią we współczesnych systemach operacyjnych.
 21. Przedstaw protokół OpenSSH i usługi na nim oparte.
 22. Przedstaw budowę fizyczną i logiczną współczesnych dysków: dyski twarde, karty SD, Compact Flash itp.

Laboratorium

Spotkanie 1

Zajęcia wprowadzające, organizacja kont laboratoryjnych

Instrukcja_1

Spotkanie 2

Wprowadzenie do technologii maszyn wirtualnych

Instrukcja_2

Spotkanie 3

Poruszanie się w środowisku tekstowym (linia komend) oraz uruchomienie systemu Freesbie (FreeBSD)

Instrukcja_3

Spotkanie 4

Automatyzacja zadań administracyjnych: skrypty, zmienne, usługi

Instrukcja_4

Spotkanie 5

Instalacja systemu FreeBSD. Zarządzanie pakietami

Instrukcja_5

Spotkanie 6

Zarządzanie siecią komputerową w systemie FreeBSD

Instrukcja_6

Spotkanie 7

Zarządzanie usługami w systemie FreeBSD. Instalacja serwera www: Apache.

Instrukcja_7

Spotkanie 8

Współpraca komputerów opartych na systemie FreeBSD w sieci

Instrukcja_8

Spotkanie 9

odebranie projektów stron WWW oraz wpisy

Instrukcja_9


2015-09-23 06:48