[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Program szczegółowy

Przedmiotu Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe, który odbył sie w roku 2006.

Wykład 1

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

"SOiSK/2006_Wyk1"

Wykład 2

Rola użytkownika

"SOiSK/2006_Wyk2"

Wykład 3

Rola administratora

"SOiSK/2006_Wyk3"

Wykład 4

Rola administratora: Sieci Komputerowe 1

"SOiSK/2006_Wyk4"

Wykład 5

Rola administratora: Sieci Komputerowe 2

"SOiSK/2006_Wyk5"

Wykład 6

Rola architekta

"SOiSK/2006_Wyk6"

Wykład 7

Zaliczenie


2015-09-23 06:48