[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

(DI1741) Seminarium dyplomowe inżynierskie

Aktualizacja dla semestru 2011Z

Seminarium

Prowadzący: Michał Śmiałek

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie doświadczeń w zakresie prezentacji obszarów informatyki.

Zasady zaliczenia i tematyka prezentacji

Każdy student ma za zadanie przygotować dwie prezentacje. Ocena końcowa jest średnią ocen z obydwu prezentacji. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 zajęciach oznacza obniżenie oceny o 0,25. Aktywne uczestnictwo w dyskusji dotyczącej prezentacji innego studenta oznacza podwyższenie oceny o 0,15.

Prezentacja powinna trwać do 15 minut. Po prezentacji odbywa się dyskusja.

Plan seminarium

Zajęcia 1

Omówienie zasad zaliczania i wyboru tematów prezentacji. Ustalenie harmonogramu prezentacji.

Zajęcia 2

Dobre praktyki prezentacji technicznych z obszaru informatyki.

Zajęcia 3

(20.10) Prezentacja 1, 2, 3, 4

Zajęcia 4

(27.10) Prezentacja 5, 6, 7, 8

Zajęcia 5

(03.11) Prezentacja 9, 10, 11, 12

Zajęcia 6

(10.11) Prezentacja 13, 14, 15, 16

Zajęcia 7

(17.11) Prezentacja 17, 18, 19, 20

Zajęcia 8

(24.11) Prezentacja 21, 22, 23, 24

Zajęcia 9

(01.12) Prezentacja 25, 1, 2, 3

Zajęcia 10

(08.12) Prezentacja 4, 5, 6, 7

Zajęcia 11

(22.12) Prezentacja 8, 9, 10, 11

Zajęcia 12

(05.01) Prezentacja 12, 13, 14, 15

Zajęcia 13

(12.01) Prezentacja 16, 17, 18, 19

Zajęcia 14

(19.10) Prezentacja 20, 21, 22, 23

Zajęcia 15

(26.01) Prezentacja 24, 25, Zaległe prezentacje. Podsumowanie seminarium.


2015-09-23 06:48