[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Seminarium dyplomowe magisterskie

Aktualizacja dla semestru 2011Z

Seminarium

Prowadzący: Michał Śmiałek

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie doświadczeń w prezentowaniu najnowszego stanu wiedzy z zakresu informatyki.

Zasady zaliczenia i tematyka prezentacji

Każdy student ma za zadanie przygotować dwie prezentacje. Ocena końcowa jest średnią ocen z obydwu prezentacji. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 zajęciach oznacza obniżenie oceny o 0,25. Aktywne uczestnictwo w dyskusji dotyczącej prezentacji innego studenta oznacza podwyższenie oceny o 0,15.

Prezentacja powinna trwać do 15 minut. Po prezentacji odbywa się dyskusja w języku polskim.

Przykładowe prezentacje

Prezentacje są oparte na załączonym artykule. Pierwsza prezentacja jest w języku angielskim, a druga w języku polskim. Obydwie prezentacje składają się z ok. 25-35 slajdów i są przeznaczone do wygłoszenia w ciągu ok. 25-30 minut. Prezentacje na seminarium powinny być zatem krótsze (15-20 slajdów).

Plan seminarium

Zajęcia 1

Omówienie zasad zaliczania i wyboru tematów prezentacji. Ustalenie harmonogramu prezentacji.

Zajęcia 2

Przykłady prezentacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy w obszarze informatyki. Dobre praktyki prezentacji technicznych.

Zajęcia 3

(17.10) Prezentacja 1, 2, 3, 4

Zajęcia 4

(24.10) Prezentacja 5, 6, 7, 8

Zajęcia 5

(31.10) Dzień rektorski

Zajęcia 6

(07.11) Prezentacja 9, 10, 11, 12, 13

Zajęcia 7

(14.11) Prezentacja 14, 15, 16, 17, 18

Zajęcia 8

(21.11) Prezentacja 19, 20, 21, 22, 23

Zajęcia 9

(28.11) Prezentacja 24, 25, 26, 27, 28

Zajęcia 10

(05.12) Prezentacja 1, 2, 3, 4, 5

Zajęcia 11

(12.11) Prezentacja 6, 7, 8, 9, 10

Zajęcia 12

(19.12) Prezentacja 11, 12, 13, 14, 15

Zajęcia 13

(02.01) Prezentacja 16, 17, 18, 19, 20

Zajęcia 14

(09.01) Prezentacja 21, 22, 23, 24, 25

Zajęcia 15

(23.01) Prezentacja 26, 27, 28, Podsumowanie seminarium.


2015-09-23 06:48