[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Model architektury

Celem projektu jest wykonanie projektu architektury dla systemu opracowanego w poprzednich etapach laboratorium.

Głównym wymaganiem dla projektowanego modelu jest zastosowanie architektury cztero-warstwowej. Proszę pamiętać, że architektura warstwowa charakteryzuje się tym że komunikacja może następować jedynie między warstwami sąsiednimi. Dopuszczalna aczkolwiek nie zalecana jest komunikacja dwukierunkowa (nie będzie to miało wpływu na ocenę projektu).

W skład takiej architektury wchodzą następujące warstwy:

Co powinien zawierać projekt:

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Podczas opracowywania należy zwrócić szczególną uwagę:

Procedura i termin oddania projektu

Projekt musi być wykonany w narzędziu UML dostępnym na zajęciach. Na zajęciach 11. Należy skompresować projekt oraz przesłać go e-mailem na adres wskazany przez prowadzącego. W tytule e-maila proszę umieścić akronim: [UML] oraz napis: Projekt 3.


2015-09-23 06:49