[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt szczegółowy

Celem ćwiczenia jest realizacja fragmentu projektu szczegółowego opracowywanego systemu. Projekt szczegółowy jest dokumentem, który służy "koderom" (programistom) do wytwarzania kodu działającego systemu. Projekt ten powinien być opracowany w sposób spójny. Oprócz zgodności z projektem architektury (najłatwiej zapewnionej poprzez rozbudowę tej architektury) powinna być zachowana zgodność wewnątrz projektu szczegółowego. Powinniśmy konsekwentnie stosowac odpowiednie (wybrane przez nas) standardy nazewnictwa, wzorce projektowe itp.

Do zrealizowania:

Oceniane będzie:


2015-09-23 06:49