[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

UML - Zajęcia 3

Celem ćwiczenia jest zamodelowanie określonych przez prowadzącego zagadnień z dziedziny analizy biznesowej.

W trakcie zajęć potrzebna będzie umiejętność tworzenia diagramów:

Przykładowe zadania:

Diagram czynności

Wykonaj samodzielną analizę scenariusza związanego z rezerwacja wizyty u lekarza w internetowym serwisie przychodni na konkretny termin. Uwzględnij potrzebę rejestracji nowego pacjenta w serwisie (utworzenie konta użytkownika, wraz z procedurą potwierdzania rejestracji za pomocą e-maila.) System powinien również umożliwiać przeszukiwanie dostępnych terminów wizyt u różnych lekarzy.

Udokumentuj proces za pomocą dwóch diagramów czynności: 1 - rejestracja nowego konta w systemie, 2 - rezerwacja terminu poprzedzona wyszukaniem odpowiedniego terminu.

Diagram klas

Wykonaj samodzielną analizę klas obiektów (nazwy klas, atrybuty, operacje, relacje między klasami), które powinny być zrealizowane w trakcie tworzenia systemu do wspomagania zarządzania warsztatem samochodowym formuły 1. Warsztat powinien umożliwiać ewidencję różnych samochodów, części zamiennych, pracowników, zużycia poszczególnych części itp.

Udokumentuj zadanie za pomocą odpowiedniego diagramu klas. W projekcie uwzględnij co najmniej następujące klasy: samochód, pracownik, kolo, czujnik temperatury, silnik, magazyn, komputer diagnostyczny.

Diagram sekwencji

Wykonaj analizę i zamodeluj proces wymiany części w uszkodzonym samochodzie za pomocą diagramu sekwencji.

Oto przykładowy scenariusz tekstualny, który należy zamienić na diagram sekwencji:

 1. Pracownik podłącza komputer diagnostyczny do samochodu.
 2. Pracownik wywołuje procedurę automatycznego testu samochodu.
 3. Samochód informuje o złym stanie bieżnika lewego tylnego koła.
 4. Pracownik usuwa tylne lewe koło z samochodu.
 5. Pracownik sprawdza czy w magazynie jest dostępne nowe koło.
 6. Pracownik pobiera magazynu nowe koło.
 7. Pracownik dodaje nowe koło do samochodu.
 8. Pracownik ponownie uruchamia test diagnostyczny.
 9. Samochód zgłasza awarię czujnika temperatury silnika.
 10. Pracownik usuwa czujnik temperatury z silnika.
 11. Pracownik sprawdza czy w magazynie jest dostępny czujnik temperatury.
 12. Magazyn informuje, że posiada nowy czujnik temperatury.
 13. Pracownik pobiera z magazynu nowy czujnik diagnostyczny.
 14. Pracownik dodaje do samochodu nowy czujnik diagnostyczny.

2015-09-23 06:49