[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Celem zajęc jest doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzia CASE oraz pogłębianie wiedzy o modelowaniu zjawisk z różnych dziedzin środowiska.

1. Model z dziedziny

Celem pierwszego zadania jest wykonanie modelu samochodu. Celem modelu jest przedstawienie zależności między elementami z których jest złożony, atrybutów jakie posiadają, operacji jakiech można na tych komponentach wykonać. Wykorzystaj zależności takie jak agregacja, kompozycja, uogólnienie (generalization). W trakcie wykonywania zadania należy uwzględnić np. takie elementy jak: karoseria, koło, szyba, silnik, kierownica, kierunkowskaz, światła (tylko, przednie), itp. Dla przykład koło może mieć atrybut: ciśnienie, szerokośc bieżnika itp.

Wynikiem powinien być jeden (lub kilka) diagramów, które będą modelować samochód.

2. Model komponentów

W kolejnym ćwieczeniu należy zamodelować infrastrukturę systemu komputerowego. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na istsnienie interfejsów komunikacyjnych między poszczególnymi komponentami. Przykładem takiego interfejsu jest np. magistrala USB, magistrala na płycie głównej, karta graficzna, gniazdo analogowe RGB do monitora, port PS/2 do klawiatury i myszki. (osoby bardziej zaawansowane z architektury komputerowej moga opisać architekture bardziej szczegółowo: mostek północny, mostek południowy itp., DMA).

3. Diagram czynności z podziałem na role

Należy dokładnie przeanalizowac zagadnienie. Przejrzeć przykładowe czynności. Rozwinąć je o brakujące kroki, które według Państwa są niezbędne. Zbuduj diagram czynności w procesie realizacji pracy dyplomowej. W diagramie należy uwzględnić podział na role jakie są w tym procesie wykonywane. Załóż, że proces powinien uwzględniać między innymi:

Do utworzenie różnych ról, wykorzystaj opcję swimlanes w narzędziu Enterprise Architect.


2015-09-23 06:49