[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Modelowanie wymagań

Głównym zadaniem zajęć jest samodzielne opracowanie modelu wymagań dla systemu, który ma zostać utworzony dla modelu biznesowego opracowanego w pierwszym projekcie.

W ramach projektu zadaniem jest opracowanie modelu wymagań który będzie uwzględniał następujące elementy:

Podczas opracowywania należy zwrócić szczególną uwagę:

Proszę zwrócić uwagę, że diagram przypadków jest pewną wizją systemu komputerowego od strony użytkownika, czyli dotyczy wymagań użytkownika. Scenariusze przypadków użycia są już natomiast częścią dotyczącą wymagań od systemu komputerowego, czyli sa wymaganiami systemowymi.

Termin oddania gotowego projektu

Termin oddania gotowego tego drugiego projektu to: 28.11.2007. Patrz procedura oddania projektu.


2015-09-23 06:49